Asbest. Tot 1993 een veelgebruikt bouwmateriaal, maar tegenwoordig vaak beschouwd als zeer gevaarlijk. Asbest kan inderdaad gevaarlijk zijn, maar dat is lang niet altijd het geval. De overheid bewaakt de asbestregels actief en Woonwenz gaat hier zeer zorgvuldig en verantwoordelijk mee om. Woonwenz hanteert een proactief asbestbeleid en vindt het van belang om goed op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van asbest in haar huurwoningen. Woonwenz inspecteert haar complexen dan ook regelmatig.