Vacatures Contact

Asbest in mijn woning?

Woningen die gebouwd zijn vóór 1994 zijn asbestverdacht. Hiermee bedoelen we dat er een kans is dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt tijdens de bouw van de woning. Uiteraard zit lang niet in elke ‘verdachte’ woning daadwerkelijk asbest. Ook heeft Woonwenz de afgelopen jaren na verhuizingen en bij onderhouds-, reparatie- of renovatiewerkzaamheden al veel asbest uit woningen verwijderd. Woonwenz maakt momenteel op complexniveau een inventarisatie van de aanwezigheid van asbest in haar woningen. Wanneer dit gereed is ontvangen de desbetreffende huurders bericht over de uitkomsten. Ook komen er in woningen waar asbesthoudend materiaal  gebruikt is, lijstjes in de meterkasten te hangen waarop staat waar er asbest verwerkt is. Een huurder die zelf in zijn woning wil klussen, weet dan waar er asbest verwerkt is en waar hij eventueel met klussen rekening mee moet houden.

Overigens kunnen er in individuele woningen ook op andere plekken, zichtbaar en onzichtbaar, asbesthoudende materialen verwerkt zijn. Woonwenz heeft immers niet iedere woning kunnen controleren. Ook kan het zijn dat u zelf huishoudelijke apparaten, vloerzeil of andere goederen in bezit heeft, waar asbest in verwerkt is.

Het asbest dat door Woonwenz wordt aangetroffen is overigens vrijwel altijd hechtgebonden asbest. Deze vorm is volkomen onschadelijk zolang het materiaal niet beschadigd wordt, maar wanneer u klusplannen heeft, vraag dan altijd advies aan Woonwenz. Hechtgebonden  asbest kan immers wel schadelijk zijn als er vezels vrijkomen.

Verwijder asbest NOOIT zelf en zorg ervoor dat het materiaal onbeschadigd blijft! Ga er dus niet in hakken, boren, zagen of schuren. Niet alleen brengt u uw gezondheid en die van uw medebewoners in gevaar, u bent ook nog eens strafbaar! Alleen officiële asbestsaneerders mogen asbest verwijderen.

Hoe herken ik asbest?
Asbest is voor een leek bijna onmogelijk te herkennen. Het kan ook pas definitief worden vastgesteld middels materiaalonderzoek in een laboratorium door daarvoor opgeleide mensen. U kunt echter de volgende uitgangspunten aanhouden voor de plekken waar asbest voor zou kunnen komen:

 • In woningen die gebouwd (of gerenoveerd) zijn tussen 1945 en 1993, op plekken die goed geïsoleerd moeten worden. Bijvoorbeeld daken, schoorstenen, rond cv-ketels.\
 • In woningen die gebouwd (of gerenoveerd) zijn tussen 1945 en 1993, op plekken die door weersinvloeden aan slijtage onderhevig zijn. Bijvoorbeeld gevels, daken, op schuren en op garages.
  In woningen die gebouwd (of gerenoveerd) zijn tussen 1945 en 1993, als brandwerend plaatmateriaal.
 • Bijvoorbeeld in garages, in meterkasten, rond schoorstenen, ventilatiekanalen en cv-ketels.
 • In sommige soorten vensterbanken, vinyltegels en vinylzeil, geproduceerd vóór 1984.In huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen, geproduceerd tot de jaren tachtig. Bijvoorbeeld een gevelkachel, föhn, of broodrooster.

Zoals aangegeven voert Woonwenz momenteel onderzoek uit naar de aanwezigheid van asbest in haar huurwoningen. Mocht er asbest in uw woning aanwezig zijn dan hoort u van Woonwenz waar het zit, of het gesaneerd wordt of niet en waar u zelf eventueel op moet letten. Woonwenz heeft in het verleden al veel asbest verwijderd en heeft dan ook, zoals verwacht, nergens acute situaties aangetroffen. Het proactieve asbestbeleid van Woonwenz zorgt ervoor dat de kans op situaties zoals die de afgelopen jaren in de media zijn geweest, bij Woonwenz klein is. Als u een woning van ons huurt waarin asbest verwerkt is hoeft u ook geen (voorzorgs)matregelen te nemen. Wel moet u rekening houden met asbest wanneer u klusplannen heeft. Zoals aangegeven kan asbest schadelijk zijn als het bewerkt of verwijderd wordt.

Klussen in een woning met asbest
Woont u in een asbestverdachte woning en wilt u klussen in deze woning? Neem dan altijd contact op met Woonwenz. Voor de meeste ingrijpende kluswerkzaamheden heeft u sowieso onze toestemming nodig. In onze folder ‘Zelf klussen in uw woning’, leest u precies voor welke kluswerkzaamheden u onze toestemming nodig heeft. Dat geldt sowieso voor alle werkzaamheden waarbij u mogelijk in aanraking kunt komen met asbest. U wordt door een opzichter van Woonwenz geïnformeerd over de verplichte door u te nemen stappen, zoals vergunningaanvraag, sanering en nacontrole. U bent strafbaar als u zich niet aan de regels houdt die gelden voor het saneren van asbest.

Wilt u kluswerkzaamheden uitvoeren aan zaken die niet bij de gehuurde woning horen (bijvoorbeeld aan een serre of schuur die u zelf ooit heeft gemaakt of overgenomen heeft van de vorige huurder), vraag dan ook altijd advies aan Woonwenz.

Overigens hoeft u bij reguliere eenvoudige kluswerkzaamheden, zoals het boren van een gaatje in de muur, schilderwerk, het leggen van laminaat of het ophangen van gordijnen, nooit bang te zijn dat u in aanraking komt met asbest.

Vuistregels asbest

 • Klussen in een woning die gebouwd is voor 1994? Vraag altijd eerst advies aan Woonwenz.
 • Verwijder NOOIT zelf asbest; ook geen vloerzeil of golfplaat. Neem altijd contact op met Woonwenz, ook als de toepassing van uzelf is.
 • Bewerk asbest NOOIT (zoals breken, schuren, zagen, boren). Dat is zelfs strafbaar!
 • Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Vraag advies aan Woonwenz.
 • Heeft u een oud huishoudelijk apparaat in huis, zoals een gevelkachel, föhn of broodrooster? Zoek contact met de fabrikant en vraag of er asbest in verwerkt is.

ERROR: Content Element with uid "1404" and type "dce_dceuid2" has no rendering definition!