Vacatures Contact

Wat doet Woonwenz?

Hoe Woonwenz omgaat met asbest in woningen is afhankelijk van het soort asbest, de zichtbaarheid/bereikbaarheid van het asbest en de wijze (constructief of niet-constructief) waarop het gebruikt is.

Een deel van de asbesttoepassingen in en rondom woningen is zichtbaar. Voorbeelden zijn golfplaten op schuurtjes en asbesthoudende vensterbanken. Asbest kan echter ook onzichtbaar zijn verwerkt in bijvoorbeeld ventilatiekanalen. Zichtbare en onzichtbare asbest kunnen daarnaast verschillende functies hebben in een woning. Het kan bijvoorbeeld verwerkt zijn in het dak, riolering of in de dragende onderdelen van een woning. Dit noemen wij constructief toegepast asbest. De verwijdering van deze asbesttoepassing is een zeer ingrijpende en dure klus en brengt vaak veel overlast met zich mee. Bovendien is het asbesthoudend materiaal voor een huurder meestal niet of heel moeilijk te bereiken. Asbest kan ook verwerkt zijn op niet-constructieve wijze, zoals bij asbesthoudende vinyltegels of kruipluiken. Vaak zijn deze asbesttoepassingen ook gemakkelijker bereikbaar voor huurders. De verwijdering is relatief simpel, maar mag alleen gedaan worden door een gespecialiseerd asbestsaneerder.

Verwijdering asbest bij bewoning

De plaats waar asbest zich bevindt in de woning (zichtbaar/ onzichtbaar) en de manier waarop het is toegepast (constructief / niet-constructief) bepaalt of Woonwenz het asbest wel of niet verwijdert. In deze tabel leest u op hoofdlijnen welke soort asbest door Woonwenz verwijderd wordt en op welk moment dit gebeurt. Natuurlijk zijn dit slechts uitgangspunten. Wanneer Woonwenz (of een aannemer van ons) asbest in een woning ontdekt, wordt altijd per geval bekeken of het verwijderd kan/moet worden.

Wij laten ons daarbij altijd adviseren door onafhankelijke asbestspecialisten. Het kan zijn dat bij onzichtbare, constructief toegepaste asbest toch gekozen wordt voor verwijdering als er bijvoorbeeld reparatiewerkzaamheden aan een woning worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het verwijderen van een asbestriolering in verband met een verstopping).

Verwijderen asbest bij een verhuizing (mutatie)

Wanneer de huur van een woning wordt opgezegd, controleert Woonwenz altijd grondig of er asbestverdachte toepassingen aanwezig zijn. Als dat zo is en het materiaal is relatief eenvoudig te verwijderen, dan laten wij het asbest altijd saneren. Dat geldt overigens ook voor toepassingen die van de huurder zelf zijn of die volgens de wet door de huurder zelf verwijderd moeten worden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de veiligheid van onze huurders niet in gevaar komt. Asbesttoepassingen in een woning die door mutatie leegkomt, worden dan ook (indien nodig) altijd op onze kosten en onder onze verantwoordelijkheid weggehaald. Wij schakelen hiervoor erkende asbestsaneerders en asbest-analysebureaus in om ons te adviseren. Na het saneren wordt altijd door een onafhankelijk bureau onderzocht of er geen asbest(vezels) zijn achtergebleven.

Gaat u zelf verhuizen? Wacht dan met grotere (klus)werkzaamheden, zoals het verwijderen van vloerbedekking, totdat de voorkeuring heeft plaatsgevonden.
 

U twijfelt?

Ook als uw wooncomplex door Woonwenz is geïnventariseerd bieden de uitkomsten geen 100% garantie dat er (verder) geen asbest in de woning aanwezig is. Woonwenz heeft uiteraard niet iedere woning afzonderlijk onderzocht. De kans dat er mogelijk ook elders nog asbest aanwezig is, is groter als u al lang in uw woning woont en de woning lange tijd niet bezocht en gecontroleerd is door een van onze opzichters. Dat wil overigens niet zeggen dat uw woning onveilig is: onbeschadigd, hechtgebonden asbest kan geen kwaad. Uiteraard kunt u te allen tijde contact met ons opnemen als u twijfelt over de aanwezigheid van asbest of vragen heeft over asbest en de risico’s. Doet u dat zeker als u denkt dat u misschien beschadigd of losgebonden asbest in huis heeft.
 

Saneren in mijn woning


Wanneer er asbest gesaneerd wordt in uw woning, wordt u hierover uitvoerig geïnformeerd. U ontvangt onder andere een folder waarin exact staat wat er gaat gebeuren. Woonwenz laat asbest alleen verwijderen door erkende asbestsaneringsbedrijven. In verreweg de meeste gevallen kunt u gewoon in uw woning blijven wonen. De ruimte waar de asbest gesaneerd wordt, wordt luchtdicht afgesloten. U loopt tijdens het saneren geen enkel risico. Dat geldt natuurlijk ook voor uw huisgenoten, eventuele huisdieren en buren. Hoewel het saneren dus geen gezondheidsrisico’s oplevert, zijn de medewerkers van het asbestsaneringsbedrijf volgens de Arbo-wet verplicht om beschermende witte pakken te dragen. Deze medewerkers werken namelijk rechtstreeks met asbest en komen er iedere dag mee in aanraking. U hoeft zich echter geen zorgen te maken over uw eigen gezondheid. Wanneer het asbest verwijderd is, wordt er altijd aansluitend door een onafhankelijk analysebureau onderzocht of het asbest goed verwijderd is en er geen asbestvezels zijn achtergebleven. U krijgt hier ook een bewijs van. U kunt er dus ook zeker van zijn dat uw woning na afloop volkomen veilig is. 

Saneren bij renovatie- of sloopcomplexen


Wanneer er in uw buurt asbest gesaneerd wordt bij sloopcomplexen of bij complexen waar renovatie of groot onderhoud plaatsvindt, worden de direct omwonenden hierover geïnformeerd. Meestal hoeven buurtbewoners geen voorzorgsmaatregelen te nemen, maar de aanwezigheid van de mannen in witte pakken en het eventuele gebruik van afzetlinten of –borden met asbestwaarschuwingen, kunnen voor mensen beangstigend overkomen. Vandaar dat wij buurtbewoners hierover informeren. Eigen maatregelen nemen, zoals het sluiten van ramen en deuren of het binnenhouden van huisdieren, zijn vrijwel nooit nodig. Wel kunnen de werkzaamheden gepaard gaan met enige (geluids)overlast. U kunt er te allen tijde volledig op vertrouwen dat Woonwenz en de asbestsaneerders volgens alle geldende regels werken en alle voorzorgsmaatregelen treffen die nodig zijn.

ERROR: Content Element with uid "1405" and type "dce_dceuid2" has no rendering definition!