Vacatures Contact

Huurverhoging

Uw huur wordt ieder jaar in juli aangepast. Vóór 1 mei ontvangt u van ons een brief met daarin uw nieuwe huurprijs die vanaf 1 juli ingaat. Wij rekenen dit jaar voor ál onze woningen alleen de gemiddelde jaarinflatie door. Dit geldt naast onze woningen ook voor onze woonwagens, standplaatsen, studentenkamers, parkeerplaatsen, garages, bergingen en stallingen. De inflatie is de jaarlijkse prijsstijging, als gevolg van de gestegen kosten van bijvoorbeeld het onderhoud aan de woningen. In 2022 is dit percentage vastgesteld op 2,3%. Een stuk lager trouwens dan de werkelijke inflatie op dit moment.

Dit betekent dat uw huur dit jaar met maximaal 2,3% omhoog gaat. Krijgt u nu huurtoeslag? In dat geval wordt de huurverhoging meestal (deels) gecompenseerd door de huurtoeslag. Dat betekent dat als uw huur stijgt, u dus ook meer huurtoeslag krijgt. Woonwenz kiest ervoor géén inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Onderaan deze pagina lest u waarom wij ervoor gekozen hebben de huren van de meeste woningen aan te passen.   

Het betalen van de nieuwe huurprijs

Vóór 1 mei 2022 ontvangt u van ons een brief uw nieuwe huurprijs en waar deze uit bestaat. Laat u uw huur nu automatisch van uw rekening afschrijven? Dan hoeft u niets te doen. Wij passen het bedrag voor u aan en incasseren vanaf juli 2022 maandelijks het nieuwe huurbedrag. Betaalt u via de betalingsherinnering per e-mail? Dan wordt het (huur)bedrag ook automatisch door ons aangepast. Maakt u zelf de huur over? Dan moet u het bedrag wel zelf aanpassen per 1 juli 2022. 

Huurtoeslag aanpassen

Krijgt u nu huurtoeslag? Dan geven wij uw nieuwe huurprijs zelf door aan de Belastingdienst. U hoeft hiervoor niets te doen. U ontvangt vóór 1 januari 2023 van de Belastingdienst een 'beschikking huurtoeslag'. Zijn uw gegevens niet goed doorgekomen? Dan vraagt de Belastingdienst u alsnog om zelf de nieuwe huurprijs door te geven. 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, kunt u bezwaar maken. U moet dan vóór 1 juli 2022 een bezwaarschrift bij ons indienen. Op de website van de Huurcommissie leest u om welke redenen u bezwaar kunt maken. Ook kunt u hier een standaard bezwaarschrift downloaden. Het is ook mogelijk om de huurcommissie te bellen via telefoonnummer 1400.

Controleer goed of u recht heeft op huurverlaging

Heeft u een hoge huur en is uw inkomen gedaald of uw huishouden verandert? Dan kunt u mogelijk bij ons huurverlaging krijgen. Woonwenz heeft er ook dit jaar voor gekozen deze mogelijkheid te bieden. Is uw huur hoger dan € 647,81 (als u alleen of met 2 personen woont) of € 694,27 (als uw met 3 of meer personen woont)? Kijk dan onder Huurverlaging of u ook aan de andere voorwaarden voldoet. U leest hier ook hoe u huurverlaging kunt aanvragen.  

Waarom kiest Woonwenz ervoor de huur te verhogen?

We vinden het belangrijk om het wonen betaalbaar te houden. Onze huren zijn lager dan gemiddeld in de corporatiesector en in deze regio heeft Woonwenz de laagste gemiddelde huurprijs. Tóch hebben we ervoor gekozen om de huren dit jaar (iets) te verhogen. We doen dat om ook in de toekomst nog goede, duurzame én betaalbare woningen te kunnen aanbieden. Daar investeren we voortdurend in. Zo voeren we al onze energiebesparende maatregelen zónder huurverhoging voor onze huurders uit. Die profiteren dus maximaal van ingrepen als zonnepanelen of extra isolatie. Veel corporaties kiezen ervoor de kosten te verrekenen in de huurprijs. Wij doen dat bewust niet.

Hetzelfde geldt voor klein huurdersonderhoud in de woning, zoals het vervangen van kraanleertjes, het ontluchten van de cv, het vervangen van filters of het ontstoppen van het riool. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die wettelijk voor rekening van de huurder komen. Bij veel woningcorporaties kan hiervoor een onderhoudsabonnement afgesloten worden. Woonwenz voert deze werkzaamheden al jaren zonder abonnement, kosteloos, voor u uit. We vinden het belangrijk onze huurders hierin te ontlasten.

We willen dit soort zaken ook blijven doen. Tegelijkertijd zien we de kosten van bijvoorbeeld bouwmaterialen sterk oplopen. Door een kleine huurverhoging door te voeren, kunnen we deze gestegen kosten gedeeltelijk opvangen. De huurverhoging zorgt ervoor dat we kunnen blijven investeren in onderhoud, verduurzaming en leefbaarheid. Onder de streep profiteren onze huurders hiervan. Voor de meeste huurders geldt bovendien dat de huurverhoging deels gecompenseerd wordt via de huurtoeslag. Die stijgt namelijk mee met de huur.

Toch begrijpen we dat niet al onze huurders hier (direct) profijt van hebben. Misschien is uw woning op dit moment nog niet verduurzaamd? Of misschien voert u klein huurdersonderhoud altijd zelf uit?
Het kan ook zijn dat uw inkomen de afgelopen tijd gedaald is, waardoor u de huur sowieso al moeilijk kan betalen. We snappen dat een huurverhoging dan, ook al is die relatief laag, hard aan kan komen. Om die reden leveren we óók maatwerk. Zo kiezen we ervoor om huurverlaging toe te passen als u een laag inkomen heeft en een relatief hoge huur. Hier leest u meer over onze regeling voor huurverlaging.  
Ook als u hier niet voor in aanmerking zou komen, adviseren we u om contact met ons op te nemen als u betalingsproblemen heeft of verwacht. Zo kunnen we samen afspraken maken en eventueel een regeling treffen.