Vacatures Contact

Huurverhoging

Uw huur wordt ieder jaar in juli aangepast. Vóór 1 mei ontvangt u van ons een brief met daarin uw nieuwe huurprijs die vanaf 1 juli ingaat.  Dit jaar worden de huren voor sociale huurwoningen met 2,6% verhoogd. Dit geldt naast deze woningen ook voor onze woonwagens, standplaatsen, studentenkamers, parkeerplaatsen, garages, bergingen en stallingen. Huren van sociale huurwoningen met een energielabel E, F of G worden niet verhoogd. De geliberaliseerde woningen worden verhoogd met 4,1%.

Krijgt u nu huurtoeslag? Dan wordt de huurverhoging vaak (deels) gecompenseerd door de huurtoeslag. Dat betekent dat als uw huur stijgt, u meestal ook meer huurtoeslag krijgt. Woonwenz kiest er ook dit jaar voor géén inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Onderaan deze pagina leest u waarom wij ervoor gekozen hebben de huren van de meeste woningen aan te passen. 

Het betalen van de nieuwe huurprijs

Vóór 1 mei 2023 ontvangt u van ons een brief met uw nieuwe huurprijs en waar deze uit bestaat. Laat u uw huur nu automatisch van uw rekening afschrijven? Dan hoeft u niets te doen. Wij passen het bedrag voor u aan en incasseren vanaf juli 2023 maandelijks het nieuwe huurbedrag. Betaalt u via de acceptmail? Dan wordt het (huur)bedrag ook automatisch door ons aangepast. Maakt u zelf de huur over of via een periodieke overschrijving? Dan moet u het bedrag wel zelf aanpassen per 1 juli 2023. 

Huurtoeslag aanpassen

Krijgt u nu huurtoeslag? Dan geven wij uw nieuwe huurprijs zelf door aan de Belastingdienst. U hoeft hiervoor niets te doen. U ontvangt vóór 1 januari 2024 van de Belastingdienst een 'beschikking huurtoeslag'. Zijn uw gegevens niet goed doorgekomen? Dan vraagt de Belastingdienst u alsnog om zelf de nieuwe huurprijs door te geven. 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, kunt u bezwaar maken. U moet dan vóór 1 juli 2023 een bezwaarschrift bij ons indienen. Op de website van de Huurcommissie leest u om welke redenen u bezwaar kunt maken. Ook kunt u hier een standaard bezwaarschrift downloaden. 

Waarom kiest Woonwenz ervoor de huur te verhogen?

We vinden het belangrijk om het wonen betaalbaar te houden. Onze huren zijn lager dan gemiddeld in de corporatiesector en in deze regio heeft Woonwenz de laagste gemiddelde huurprijs. Tóch hebben we ervoor gekozen om de huren dit jaar te verhogen. We doen dat om ook in de toekomst nog goede, duurzame én betaalbare woningen te kunnen aanbieden. Daar investeren we voortdurend in. Zo voeren we al jaren onze energiebesparende maatregelen zónder huurverhoging voor de meeste van onze huurders uit. Die profiteren dus maximaal van ingrepen als zonnepanelen of extra isolatie. Veel corporaties kozen ervoor de kosten te verrekenen in de huurprijs. Wij hebben dat bewust nooit gedaan.

Hetzelfde geldt voor klein huurdersonderhoud in de woning, zoals het vervangen van kraanleertjes, het ontluchten van de cv, het vervangen van filters of het ontstoppen van het riool. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die wettelijk voor rekening van de huurder komen. Bij veel woningcorporaties kan hiervoor een onderhoudsabonnement afgesloten worden. Woonwenz voert deze werkzaamheden al jaren zonder abonnement, kosteloos, voor u uit. We vinden het belangrijk onze huurders hierin te ontlasten.

We willen dit soort zaken ook blijven doen. Tegelijkertijd zien we de kosten van bijvoorbeeld bouwmaterialen sterk oplopen. Door deze huurverhoging door te voeren, kunnen we deze gestegen kosten gedeeltelijk opvangen. De huurverhoging zorgt ervoor dat we kunnen blijven investeren in onderhoud, verduurzaming en leefbaarheid. Onder de streep profiteren onze huurders hiervan. Voor de meeste huurders geldt bovendien dat de huurverhoging vaak deels gecompenseerd wordt via de huurtoeslag. Die stijgt namelijk meestal mee met de huur.

We leveren ook maatwerk

Toch begrijpen we dat niet al onze huurders hier (direct) profijt van hebben. Misschien is uw woning op dit moment nog niet verduurzaamd? Of misschien voert u klein huurdersonderhoud altijd zelf uit?

Het kan ook zijn dat uw inkomen de afgelopen tijd gedaald is, waardoor u de huur sowieso al moeilijk kan betalen. We snappen dat een huurverhoging dan, ook al is die relatief laag, hard aan kan komen. Om die reden leveren we óók maatwerk. Voor 2023 kan het zo zijn dat u in aanmerking komt voor een éénmalige huurverlaging. Als dit voor u geldt, ontvangt hierover voor 1 juni van ons bericht. Voor meer informatie kijk op: www.woonwenz.nl/huurverlaging.

Heeft of verwacht u betalingsproblemen? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen afspraken maken en eventueel een regeling treffen.