Huurverlaging en Huurbevriezing

Heeft u een hoge huur en een laag inkomen? Dan is het in sommige gevallen mogelijk om uw huur te laten bevriezen of te verlagen. Er zijn sinds 2020 verschillende mogelijkheden. Hieronder leest u hier meer over. Op Prinsjesdag 2020 zijn ook de nieuwe plannen van de regering gepresenteerd. Hierbij is ook gesproken over huurverlaging. Deze maatregelen zijn nog niet vastgelegd in een wet en dus ook nog niet van toepassing. Onderaan deze pagina leest u hier meer over. De mogelijkheden 1 en 2 die hier direct onder staan gelden wél al. 

Mogelijkheid 1: Huurverlaging

Heeft u een sociale huurwoning, maar is uw huur hoger dan € 737,14 en heeft u een laag inkomen? dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurverlaging. In dit stroomschema kunt u zien of u in aanmerking komt voor huurverlaging. Voldoet u aan de eisen? Vul dan het formulier 'Huurverlaging / Huurbevriezing' in en stuur het samen met de gevraagde documenten naar ons op. Huurverlaging kunt u het hele jaar door aanvragen.

Mogelijkheid 2: Huurbevriezing

Heeft u een sociale huurwoning, een laag inkomen én is uw huur hoger dan € 619,01 (bij één of twee personen) of € 663,40 (bij 3 of meer personen)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing. Dat betekent dat wij bij de jaarlijkse huurverhoging uw huur niet verhogen, maar 'bevriezen'' en dus houden op het huidige bedrag. In dit stroomschema kunt u zien of u in aanmerking komt voor huurbevriezing. Voldoet u aan de eisen? Vul dan het formulier Huurverlaging / Huurbevriezing in en stuur het samen met de gevraagde documenten naar ons terug. U kunt pas huurbevriezing aanvragen nádat wij u de jaarlijkse huurverhogingsbrief hebben gestuurd. U mag het hele jaar door huurbevriezing aanvragen. Dat kan dus ook nog ná de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli. In dat geval draaien we de huurverhoging terug en bevriezen we de huur op het bedrag dat u vóór 1 juli betaalde. We bevriezen de huur tot 1 juli 2021. Volgend jaar kunt u, nadat u de huurverhogingsbrief heeft gekregen, weer opnieuw huurbevriezing aanvragen (als u aan de voorwaarden voldoet).

Stemt Woonwenz niet in met uw huurverlagings- of huurbevriezingsvoorstel?

Dan kunt u het aan de Huurcommissie voorleggen.

Neemt u gerust contact met ons op, wanneer u vragen heeft over het aanvragen van een huurverlaging of huurbevriezing. 

Aangekondigde maatregelen op Prinsjesdag 2020

Tijdens Prinsjesdag 2020 zijn de nieuwe plannen van de regering gepresenteerd. Hierbij is ook gesproken over huurverlaging. Dit geldt voor bewoners van een sociale huurwoning met een relatief hoge huur en gaat (vermoedelijk) pas in vanaf 2021. 

Scheefwoners
De meeste huurders bij woningcorporaties hebben een huur die past bij hun inkomen. Er zijn ook huurders die te duur wonen. Dit noemen we dure scheefwoners. De huur is dan te hoog in verhouding tot het inkomen. In 2021 krijgen deze huurders bij woningcorporaties waarschijnlijk wettelijk het recht op een huurverlaging tot de aftoppingsgrens van €619,02 of €663,40 (peildatum 2020). Welke grens voor u geldt is afhankelijk van de grootte van het huishouden. Dit betekent dus dat uw huur verlaagd kan worden tot een van deze twee bedragen als uw inkomen laag genoeg is. De regeling richt zich op huurders die voor een periode van minimaal zes maanden een laag inkomen hebben. Hoe laag uw inkomen precies moet zijn is afhankelijk van uw gezinssituatie. Dit wordt later verder uitgewerkt.

Huurverlaging in 2021
Deze mogelijkheid tot huurverlaging is nog niet wettelijk vastgelegd. Het moment waarop het bij Woonwenz mogelijk wordt om dit aan te vragen is dus afhankelijk van wanneer dit wettelijk geregeld is. Mocht het huurbeleid worden aangepast, dan informeren wij u hier via onze website over. Dat betekent niet dat u nu niet in aanmerking kunt komen voor huurverlaging of huurbevriezing. Hier zijn namelijk nu ook al afspraken over. Deze leest u bovenaan deze pagina.  

 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden