Huurverlaging

Heeft u een hoge huur en een laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op huurverlaging. Sinds 2021 zijn de regels verder versoepeld. Ook is het nu zo geregeld dat wij in veel gevallen de huurverlaging automatisch voor u regelen. Hieronder leest u meer. Komt u niet voor huurverlaging in aanmerking, maar lukt het u niet om de huur te betalen? Bijvoorbeeld als gevolg van de Coronacrisis? Neem dan contact met ons op. We kunnen dan aan de hand van uw gegevens bekijken wat er verder nog mogelijk is. 

Huurverlaging 2021

Als u nu een laag inkomen heeft en een hoge huur, dan wordt uw huur verlaagd. Dit geldt alleen als u in een sociale huurwoning woont en uw netto huur nu hoger is dan:

  • € 633,25 (als u met 1 of 2 personen bent)
  • € 678,66 (als u met 3 of meer bent). 

De huurverlaging geldt niet voor huurders in de vrije sector (geliberaliseerde huurwoningen). In het schema hieronder kunt u precies zien waar u aan moet voldoen. Is het schema niet leesbaar? Download het dan hier.

Als uw inkomen pas in 2020 of later* lager is geworden dan moet u de huurverlaging zelf bij ons aanvragen. Was uw inkomen daarvoor al lager, dan regelen wij dit voor u. Dat komt, omdat de Belastingdienst gebruik maakt van uw inkomen over 2019.
*Houd er wel rekening mee dat uw inkomen al 6 maanden of langer lager dan de inkomensgrens in het schema moet zijn. 

Was uw inkomen vóór 2020 al lager dan de inkomensgrenzen in het schema?
U hoeft niets te doen*. U ontvangt van ons dit voorjaar een brief met uw nieuwe huurprijs. Deze huurprijs gaat uiterlijk per 1 mei 2021 in.

Voldeed uw inkomen pas in 2020 of later aan de inkomensgrenzen? Met andere woorden: uw inkomen is in 2020 of daarna gedaald?  
Als uw inkomen langer dan 6 maanden geleden is gedaald, dan heeft u evengoed recht op huurverlaging. Wel moet u het dan zelf bij ons aanvragen. Het formulier kunt u hier downloaden.

De regels rondom huurverlaging zijn best ingewikkeld. Bel of mail ons gerust als u twijfelt of vragen heeft.

* De Belastingdienst geeft aan ons door of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in huis woont. Wij horen dus niet niet hoe hoog uw precieze inkomen is. 

Komt u niet in aanmerking?

In sommige gevallen kunnen we misschien toch iets voor u betekenen. Bijvoorbeeld als u in een sociale huurwoning woont waarvan de huur gestegen is boven de huurtoeslaggrens van € 752,33, terwijl u geen hoog inkomen heeft. Het kan zijn dat u in dat geval nog in aanmerking komt voor oude regelingen die niet volledig gedekt worden door de hierboven beschreven huurverlaging. Ook denken wij natuurlijk graag met u mee als u betalingsmoeilijkheden heeft. Bijvoorbeeld vanwege de Coronacrisis. Geef dit zo vroeg mogelijk aan, zodat we aan de hand van uw situatie kunnen zoeken naar een goede oplossing. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsregeling.  

Kunt u de huur niet betalen vanwege de Coronacrisis?

Is uw inkomen door de maatregelen tegen corona met tenminste 30% lager, dan heeft u mogelijk recht op financiële ondersteuning. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor ondersteuning als u problemen heeft om uw woonkosten te betalen. De TONK-regeling is een vorm van bijzondere bijstand die door de gemeente uitgekeerd wordt. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Kijk dan hier