Huurverlaging

Is uw (netto) huur hoger dan € 577,91 en woonde u op 1 maart 2023 al in uw huidige woning? Is uw inkomen gedaald? Dan kan het zijn dat u huurverlaging kunt krijgen.

Dit geldt alleen als u niet eerder een huurverlaging vanwege een laag inkomen heeft gehad. Heeft u vorig jaar een eenmalige huurverlaging gehad? Dan komt u hier nu niet meer voor in aanmerking.

Denkt u wel in aanmerking te komen, dan kunt u de huurverlaging zélf aanvragen. Dat kan tot en met 30 december 2024 via deze website. Vul het formulier op deze pagina in en stuur het naar ons terug. 

Hoe hoog mag uw inkomen maximaal zijn?

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging, moet u kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was. In onderstaande tabel staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.

Uw huishouden

Inkomensgrens, uw gezamenlijke bruto inkomen over de laatste 6 maanden is niet hoger dan

Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt

€ 12.420

Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt

€ 13.215

Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen

€ 16.185

Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt

€ 17.575

Hoe vraagt u ons om huurverlaging?

U kunt ons om huurverlaging vragen door het formulier op deze pagina in te vullen en naar ons terug te sturen. Stuur ook de gevraagde formulieren mee (zie formulier). We kijken daarna of uw huur inderdaad omlaag gaat. 

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat 1 kalendermaand nadat Woonwenz alle gevraagde gegevens heeft ontvangen. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 577,91 per maand.

Aanvragen huurverlaging

Lees voor