Huurverlaging

Is uw huishoudinkomen na een of meer inkomensafhankelijke huurverhogingen gedaald? Dan kunt u huurverlaging voorstellen aan Woonwenz.

Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?
U kunt huurverlaging aanvragen als uw huishoudinkomen na een of meer inkomensafhankelijke huurverhogingen is gedaald. Een huurverlaging kunt u niet met terugwerkende kracht aanvragen. U moet minimaal 2 maanden voor het in kunnen gaan van een huurverlaging deze aanvraag indienen. Hiervoor geldt namelijk dezelfde termijn als voor een verhuurder die een huurverhogingsvoorstel wil doen. Voorbeeld: in februari kunt u een huurverlaging voorstellen per 1 mei (maart en april zitten ertussen). In 2019 hanteerden wij géén inkomendafhankelijke huurverhoging. Het is dus alleen mogelijk om huurverlaging aan te vragen als u een inkomensafhankelijke huurverhoging over 2018 heeft gehad. Dit kan nog tot uiterlijk 1 juli 2020.  

Huurverlaging op basis van inkomensdaling 
Heeft u een of meer inkomensafhankelijke huurverhoging(en) gehad, maar is uw huishoudinkomen daarna gedaald tot een lagere inkomenscategorie, dan kunt u een huurverlaging voorstellen aan Woonwenz. Een daling van het huishoudinkomen kan 2 verschillende oorzaken hebben:

1. De samenstelling van het huishouden wijzigt of is gewijzigd.

2. Het inkomen van een of meer leden van het huishouden daalt.

Huurverlagingsvoorstel bij wijziging samenstelling huishouden 

Daalt het huishoudinkomen, doordat een verdienend lid van uw huishouden is vertrokken? U kunt dan direct een huurverlaging voorstellen door middel van een huurverlagingsformulier (download hieronder). Dit doet u op basis van het verzamelde inkomen van de overgebleven leden van het huishouden. U moet uw voorstel dan onderbouwen met een Inkomensverklaring over het laatst verstreken kalenderjaar van alle overgebleven leden van het huishouden. U moet deze aanvragen bij de Belastingdienst (Klik hier). Het kan zijn dat u eveneens een uittreksel uit de GBA (bevolkingsadministratie) moet opsturen waaruit blijkt wie nog op het adres staan ingeschreven. Wij laten het u weten als dit in uw geval nodig is. 

Huurverlagingsvoorstel bij wijziging inkomen huishouden 
Daalt het huishoudinkomen door wijziging van het inkomen van een of meer leden van het huishouden? Dan is het pas na het eind van het kalenderjaar mogelijk om dit aan te vragen door middel van een huurverlagingsformulier (download hieronder). Een inkomensdaling in 2017 kunt u dus pas medio 2018 aantonen. U moet uw voorstel dan onderbouwen met een Inkomensverklaring over het laatst verstreken kalenderjaar van alle overgebleven leden van het huishouden. U moet deze aanvragen bij de Belastingdienst (Klik hier). Het kan zijn dat u ook een uittreksel uit de GBA (bevolkingsadministratie) moet opsturen waaruit blijkt wie nog op het adres staan ingeschreven. Wij laten het u weten als dit in uw geval nodig is.

Stemt Woonwenz niet in met het huurverlagingsvoorstel? Dan kunt u het aan de Huurcommissie voorleggen. Download hiernaast het huurverlagingsformulier.

Neemt u gerust contact met ons op, wanneer u vragen heeft over het aanvragen van een huurverlaging. 

Huurbevriezing?
U heeft misschien gelezen over de (toekomstige) mogelijkheid om huurbevriezing aan te vragen als u met een laag inkomen in een relatief dure sociale huurwoning woont. Hier leest u ons laatste bericht hierover.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden