Vacatures Contact
Ik ben huurder Geldzaken

Aanslagbiljet BsGW

Ieder jaar ontvangen onze huurders het jaarlijkse aanslagbiljet van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg). Hierop zijn de gemeentelijke belastingen en de heffingen vanuit het Waterschap te vinden.

In Venlo betaalt u bijvoorbeeld jaarlijks (of in termijnen) rioolheffing en afvalstoffenheffing aan de gemeente en watersysteemheffing en zuiveringsheffing aan het Waterschap. Daarnaast kan het zijn dat u ook nog belasting betaalt voor andere zaken, zoals hondenbelasting of parkeerbelasting. Zie hieronder een voorbeeld aanslagbiljet van een van onze huurders.

Informatie
Voorbeeld aanslagbiljet BsGW