Vacatures Contact
Ik ben huurder Geldzaken

Huurtoeslag

Aanvragen huurtoeslag

Iedereen die voor huurtoeslag in aanmerking wil komen, moet bij de Belastingdienst een aanvraag indienen. Heeft u nog geen huurtoeslag aangevraagd, dan kunt u dit doen via de website www.toeslagen.nl. Ook via de belastingtelefoon, 0800 - 0543, kunt u bij de Belastingdienst een aanvraagformulier opvragen.
Zorg dat u bij alle contacten over huurtoeslag uw BSN bij de hand heeft. Om in te loggen op de site van de Belastingdienst heeft u uw DigiD code nodig.

Berekening hoogte huurtoeslag

Voor de berekening van de huurtoeslag is het inkomen, dat u op het moment van aanvragen heeft, bepalend. In 2018 is dus uw inkomen van 2018 de basis voor de hoogte van de toekenning. De Belastingdienst of uzelf moet een schatting maken hoe hoog uw inkomen over heel 2018 zal zijn. Het is belangrijk, dat u alle wijzigingen in de inkomens-, gezins- of leefsituatie, die plaatsvinden nadat u de aanvraag huurtoeslag heeft ingediend, onmiddellijk doorgeeft aan de Belastingdienst. Het recht op huurtoeslag wordt namelijk berekend op basis van de meest actuele informatie van uzelf. Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening  maken.

Het komt soms voor dat aanvragen onterecht worden afgewezen of mensen te weining huurtoeslag krijgen. In bepaalde situaties kunt u toch huurtoeslag ontvangen terwijl u niet aan alle voorwaarden voldoet. Ook is het bij huurtoeslag soms mogelijk om bepaalde bedragen (zoals bij de afkoop van een pensioen) buiten de berekening te houden. Hier leest u er meer over. 

Uitbetaling huurtoeslag

De Belastingdienst maakt maandelijks - ongeveer rond de 20e van de maand - de huurtoeslag over naar uw bankrekeningnummer. Als de 20e van de maand in een weekend of op een feestdag valt, wordt er op de eerstvolgende werkdag betaald. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat u voldoende saldo op uw rekening heeft, zodat wij de volledige brutomaandhuur van uw rekening kunnen afschrijven of u deze zelf kunt overschrijven.

Verandert uw huurtoeslag na de huurverhoging?

Wanneer u huurtoeslag ontvangt hoeft u niet zelf de nieuwe huurprijs door te geven. De Belastingdienst ontvangt normaal gesproken de nieuwe huurprijs automatisch via Woonwenz. U ontvangt ieder jaar voor 1 januari via de Belastingdienst een beschikking huurtoeslag, gebaseerd op de nieuwe huurprijs. Als de gegevens niet goed of niet op tijd zijn ontvangen, dan verzoekt de Belastingdienst u alsnog zelf de nieuwe huurprijs door te geven. Zorg dat u dit zelf ook goed in de gaten houdt.

Meer informatie over huurtoeslag

Via de Belastingtelefoon 0800 - 0543 kunt u aanvraag- en wijzigingsformulieren bestellen en algemene vragen over de toeslagregeling stellen. Wilt u een afspraak maken voor hulp bij het invullen van de aanvraag, dan kunt u dat ook via bovenstaand telefoonnummer regelen.

Handige linkjes:

Proefberekening huurtoeslag maken Huurtoeslag aanvragen Brochure huurtoeslag