Vacatures Contact
Ik ben huurder Geldzaken

Servicekosten

Servicekosten zijn kosten die de verhuurder in rekening mag brengen voor diensten en activiteiten die hij aan de huurders levert. Als de verhuurder de rekeningen betaalt voor bijvoorbeeld gas, stookkosten, schoonmaak, water en elektra dan mag hij de kosten van deze ’service’ aan de huurder doorberekenen. Indien van toepassing betaalt u bij Woonwenz hier een voorschot voor. Jaarlijks (vóór 1 juli) wordt er door Woonwenz een afrekening gemaakt en krijgt u het teveel betaalde terug óf dient u een bedrag bij te betalen.

Aanpassen voorschotbedrag

Het is mogelijk om uw voorschotbedrag voor gasverbruik / stookkosten WKO aan te passen, met uitzondering van het eerste huurjaar. Wanneer u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt vragen wij u onderstaande informatie door te geven. Daarna kan uw aanvraag in behandeling worden genomen:

• Uw naam, adres en telefoonnummer.
• Het huidig voorschotbedrag én uw voorstel tot het nieuw voorschotbedrag.
• Een onderbouwing waarom u uw voorschot wilt verhogen / verlagen.

Na het indienen van de aanvraag ontvangt u bericht zodra het voorschotbedrag is aangepast. Als het voorschotbedrag niet aangepast kan worden krijgt u ook bericht. In dit bericht geven wij aan waarom wij het bedrag niet kunnen aanpassen. 

Ingangsdatum nieuw voorschotbedrag

Ontvangen wij uw voorstel tussen de 1e en de 20e van de maand, dan wordt het nieuw voorschotbedrag zonder tegenbericht de volgende maand afgeschreven. Vanaf de 20e van de maand wordt het voorschotbedrag pas de daaropvolgende maand aangepast. Uitzondering is de periode van 1 mei tot 1 juli in verband met de huurverhoging, de ingangsdatum van het nieuw voorschotbedrag is dan 1 augustus. Mochten er vragen zijn, dan nemen wij voordat het voorschotbedrag wordt aangepast contact met u op. Wanneer het voorschotbedrag is aangepast kunt u dit terugzien onder het kopje Mijn Contracten / Huurprijs / Stookkosten in Mijn Woonwenz.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 077 389 3131 of infowoonwenznl.