Huurdersorganisatie

Woonwenz hecht veel waarde aan inspraak bij zaken die de klant direct aangaan, maar ook bij beleidszaken. Bij diverse onderwerpen zoals het huurbeleid en de relatie tussen prijs en kwaliteit van de woning is actieve inbreng van grote waarde.

Huurdersorganisatie
In het kader van de Wet op het overleg huurders verhuurder is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Huurdersbelangenvereniging (HBV). Daarbij is de HBV erkend als onze huurdersorganisatie en is daardoor een gedegen overleg en advisering over beleidszaken als mutatiebeleid, huurbeleid et cetera, mogelijk.

Huurdersbelangenvereniging (HBV)
De HBV behartigt de belangen van huurderscollectieven of individuele huurders in de gemeente Venlo. Heeft u een probleem met uw verhuurder, dan kunt u bij de HBV terecht.

Meer informatie:
Huurdersbelangenvereniging Venlo-Blerick e.o.
Koninginnesingel 48
5911 KD Venlo
077-3544561
infohbvvenlonl

Woonbond
De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenbehartiger voor huurders en woningzoekenden. Onderwerpen als betaalbare huren, kwalitatief goede woningen, een goed huurrecht en leefbare en veilige wijken, hebben voortdurend de aandacht.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden