Vacatures Contact

Huurdersorganisatie

Woonwenz hecht veel waarde aan inspraak bij zaken die de klant direct aangaan, maar ook bij beleidszaken. Bij diverse onderwerpen zoals het huurbeleid en de relatie tussen prijs en kwaliteit van de woning is actieve inbreng van grote waarde.

Huurdersorganisatie

In het kader van de 'Wet op het overleg huurders verhuurder' is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met HBV Venlo.  Woonwenz voert geregeld overleg over bijvoorbeeld het mutatiebeleid en huurbeleid. 

HBV Venlo

De HBV Venlo behartigt de belangen van huurderscollectieven of individuele huurders in de gemeente Venlo. Heeft u een probleem met uw verhuurder, dan kunt u bij de HBV Venlo terecht.

Meer informatie:

HBV Venlo
Koninginnesingel 48
5911 KD Venlo
077-3544561
infohbvvenlocom

Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenbehartiger voor huurders en woningzoekenden. Onderwerpen als betaalbare huren, kwalitatief goede woningen, een goed huurrecht en leefbare en veilige wijken, hebben voortdurend de aandacht.