Vacatures Contact
Ik ben huurder Klachten?

Anti-drugsbeleid

Regelmatig ziet u in de media dat in een woning een inval plaats heeft gevonden in verband met drugsoverlast. Behalve de strafrechtelijke vervolging heeft dit voor onze huurders nog andere gevolgen. Zo vragen wij bij de rechter altijd een ontbinding van de huurovereenkomst aan als er sprake is van het (o.a.) kweken, bereiden of verkopen van drugs in onze woningen. Behalve strafrechtelijke vervolging kunnen huurders dus ook hun woning kwijtraken. In de Algemene Huurvoorwaarden leest u hier meer over. 

Ontbinding van de huurovereenkomst

Wanneer een huurder zich niet houdt aan de regels zoals vermeld in de Algemene Huurvoorwaarden, dan wordt in alle gevallen via de rechter een ontbinding van de huurovereenkomst gevraagd. In vrijwel alle zaken die Woonwenz aan de rechter heeft voorgelegd is de huurovereenkomst daadwerkelijk ontbonden en heeft de huurder de woning moeten verlaten. In geval van drugsgerelateerde zaken wordt gedurende een periode van 5 jaar geen andere woonruimte door Woonwenz ter beschikking gesteld. De termijn van 5 jaar geldt ook voor woningzoekenden die geen huurder zijn (geweest) van Woonwenz en zich schuldig hebben gemaakt aan bovenstaande bij een andere verhuurder.

Folders en Brochures