Klacht over Woonwenz

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over ons. Daarom hebben wij een klachtencommissie. Wat deze commissie allemaal doet leest u in het Reglement van de klachtencommissie van Woonwenz. Wilt u een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar: klachtencommissiewoonwenznl. Een brief sturen naar Woonwenz ter attentie van de klachtencommissie kan ook. Mocht u toch eerst informatie willen inwinnen over wat uw mogelijkheden zijn, dan kunt u terecht bij de Huurdersbelangenvereniging

Regionale Geschillencommissie Noord- en Midden-Limburg

Bent u vervolgens nog niet tevreden met de oplossing van uw klacht, dan kunt u dit voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie Noord- en Midden-Limburg. Download het reglement en de werkwijze van de geschillencommissie om meer te weten te komen. Hun klachtenformulier download u hier

Huurcommissie

Als u na het doorlopen van de procedure bij de Regionale Geschillencommissie nog niet tevreden bent, dan bestaat er de mogelijkhied om uw klacht ook te laten beoordelen door de Huurcommissie. Kijk voor meer informatie op haar website. Hier staat bijvoorbeeld in welke gevallen u een beroep kunt doen op de Huurcommissie. 

Commissie Governance Code

Als een klacht niet goed is behandeld door de Regionale Geschillencommissie, bijvoorbeeld omdat de Geschillencommissie onredelijk lang wacht met het in behandeling nemen van uw klacht of niet onafhankelijk is, dan kan een klacht worden ingediend bij de Commissie Governence Code. Deze commissie toetst of de juiste procedure is gevolgd. Alle informatie leest u hier.