Vacatures Contact

Leefbaarheid en ondersteuning

In de Woningwet staat dat corporaties niet mogen sponsoren. Woonwenz neemt daarom geen sponsorverzoeken in behandeling.

Wel mogen wij (op beperkte schaal) leefbaarheidsinitiatieven ondersteunen die voor en door onze bewoners in de wijk worden georganiseerd. Denk hierbij aan initiatieven die bijdragen aan een schone en veilige woonomgeving.

Wij zijn dan ook bereid om initiatieven te ondersteunen, wanneer deze in het belang zijn van de leefbaarheid in onze wijken en (mede) ten gunste komen aan onze huurders. Bewoners kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Voldoende draagvlak onder bewoners voor het realiseren van idee├źn en activiteiten is een van de belangrijkste uitgangspunten en weegt zwaar in de besluitvorming tot het al dan niet ondersteunen van een initiatief. Ook zal een aanvraag altijd getoetst worden aan de Woningwet.


Woonwenz heeft een aantal richtlijnen opgesteld waaraan een verzoek moet voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Deze zijn te vinden in het te downloaden document "Richtlijnen ondersteunen Leefbaarheidsverzoek". 

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u uw verzoek rechtstreeks indienen bij onze afdeling Leefbaarheid. Dat kan per post of per email via teamleefbaarheidwoonwenznl