Vacatures Contact
Over ons

Woonbelevingsonderzoek 2019-2020

Eind 2019 heeft onderzoeksbureau KWH in opdracht van ons een groot Woonbelevingsonderzoek gedaan onder onze huurders. We doen dit iedere vier jaar. De resultaten helpen ons de aandachtspunten voor de komende jaren te bepalen en daar ons beleid op af te stemmen.

Al onze huurders zijn via email, brief of telefonisch benaderd om via een enquête hun mening te geven over hun woning en woonomgeving. Enkele weken geleden kregen we de resultaten binnen. We zijn blij dat ruim 25% van onze huurders heeft meegedaan. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten te lezen. Het hele rapport is hiernaast te downloaden.  

Onze huurders wonen prettig in hun woning en buurt

De meeste huurders geven aan fijn te wonen in hun woning en buurt. Gemiddeld beoordelen ze dit met een 7,8. Toch zijn er zeker nog een paar aandachtspunten waarop wij ons kunnen richten. 

De woning wordt door huurders goed beoordeeld

De woning zelf wordt met een 7,7 gemiddeld goed beoordeeld. De kwaliteit van de woning is hierin het belangrijkste aandachtspunt voor ons. Hoewel de helft hier een ruime voldoende voor geeft, met een gemiddelde van 7,3, zijn er toch kritische geluiden te horen. Naast dat badkamers en keukens toe zijn aan onderhoud of vernieuwing, wordt ook de isolatie van de woningen als verbeterpunt genoemd. 

Huurders maken zich zorgen over (parkeer)overlast en het onderhouden van groenvoorzieningen

De beoordeling van de buurt blijft achter bij die van de woning (7,2). De ligging van de woning nabij winkels wordt als positief ervaren. Huurders zijn ook tevreden over het groen rondom de woning al geven veel huurders aan dat het onderhoud aan het groen en de netheid van de buurt tekortschiet. Een ander aandachtspunt dat genoemd wordt is de verlichting van de achterpaden en rondom woongebouwen. Dit zorgt in soms voor een onveilig gevoel. 

De omgang met buurtbewoners wordt over het algemeen positief gewaardeerd, maar overlast door buren / medebewoners wordt door diverse huurders wel als ergernis genoemd. Een groot deel van de huurders geeft aan dat ze hun buren wel durven aan te spreken bij overlast. Veel bewoners maken zich zorgen over overlast die veroorzaakt wordt door hangjongeren en over criminaliteit zoals dealen. Ook parkeer- en verkeersoverlast wordt zeer veel genoemd. 

Huurders zijn verdeeld over de betrokkenheid bij de buurt

In welke mate bewoners betrokken zijn bij hun buurt wisselt sterk. Een meerderheid van meer dan 30% vindt dat bewoners actief betrokken zijn bij de buren en de buurt. Toch geeft zo’n 20% van de bewoners aan dat dit juist niet het geval is en dit erg jammer te vinden. 

Hoe worden de verschillende wijken beoordeeld?

We zien dat de woning en woonomgeving in de wijken Blerick-Noord, Vossener, Venlo-Noord en Venlo-Oost (zuid) gemiddeld lager scoren. Vooral in Blerick-Noord zijn de scores opvallend lager dan in andere wijken. In Venlo-Noord-Oost, Blerick-Zuid, Arcen en Velden is men het meest tevreden over de woning en woonomgeving.   

Wat doen we met de resultaten?

We zijn al bezig met het vertalen van de aandachtspunten in concrete acties op buurt- en gebouwniveau. De resultaten zijn, vanwege de privacywetgeving, geanonimiseerd, dus we kunnen geen acties uitzetten op individueel niveau. Daarnaast bespreken we de resultaten met onze samenwerkingspartners, zoals de gemeente Venlo. Zeker, omdat er veel aandachtspunten betrekking hebben op de openbare ruimte. Tot slot nemen we de resultaten mee in ons nieuwe Ondernemingsplan.