19 appartementen op locatie voormalige beeldenfabriek

Publicatiedatum: 25-06-2009

Op de plek van de voormalige beeldenfabriek in Venlo-Zuid komen 19 appartementen. In en rondom de nieuwbouw worden enkele heiligenbeelden, als herinnering aan de fabriek, teruggebracht.

Op woensdag 24 juni presenteerde Woningstichting Venlo-Blerick, tijdens de algemene ledenvergadering van de Huurdersbelangenvereniging Venlo-Blerick e.o., de voorlopige plannen voor de Emmastraat. In deze straat in Venlo-Zuid sloopte de woningstichting, om verloedering van de omgeving tegen te gaan, in 2008 een leegstaand pand dat 40 jaar dienst heeft gedaan als beeldenfabriek.

Sociale huurappartementen
Op de plek van de voormalige beeldenfabriek en een later aangekochte en gesloopte naastgelegen woning, komt een appartementengebouw met 19 appartementen. De huurprijzen komen onder de huurtoeslaggrens te liggen. Het ontwerp is van Quant architectuur bv BNA. Dit bureau heeft een speels complex ontworpen met verschillende bouwhoogtes, veel glas en opvallende accenten in de gevel. Het gebouw telt op bepaalde punten 2 en op andere 3 verdiepingen. Voor de nieuwe bewoners worden privé-parkeerplaatsen gerealiseerd aan de achterzijde van het gebouw, bereikbaar via de Hendrikxstraat.

Op dezelfde dag waarop de plannen gepresenteerd werden, werd het plan behandeld in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij hebben overwegend positief gereageerd. De gemaakte architectonische opmerkingen worden meegenomen in het ontwerpproces.

Herinnering aan het verledenBeeldenfabriek
Met het nieuwbouwplan denkt de woningstichting een passende invulling gevonden te hebben voor deze locatie. De ontwikkeling is voor de woningstichting bijzonder vanwege de vondst die zij in 2007 deed op de te ontwikkelen locatie. In het oude pand aan de Emmastraat, dat de woningstichting kocht om het te slopen, leek de tijd te hebben stilgestaan. De oude fabriek stond nog vol gipsen heiligenbeelden, mallen en ander materiaal. Venlo-Blerick vond de situatie zo bijzonder dat zij een boek liet schrijven over de beeldenfabrieken in Venlo. Dit boek werd vorig jaar gepresenteerd en was binnen een mum van tijd uitverkocht. Ook veilde de woningstichting voor een goed doel enkele overgebleven beelden. Een aantal bijzondere beelden, waaronder een beeld van de heilige Jozef, krijgen echter een bestemming in en rondom de nieuwbouw. Als herinnering aan de beeldenfabriek en om haar betekenis voor de stad niet te vergeten.

Planning
Woningstichting Venlo-Blerick is dit jaar nog bezig met het verder ontwerpen en vormgeven van het plan, waarna in 2010 de bouwvoorbereidingen kunnen starten. De woningstichting verwacht eind 2010, als alles verder normaal verloopt, te kunnen starten met de bouw. Het complex wordt begin 2012 opgeleverd.

Deel deze pagina