2 miljoen subsidie voor Venlo-Oost

Publicatiedatum: 29-05-2009

Venlo heeft 2 miljoene euro subsidie ontvangen voor diverse projecten in de wijk Venlo-Oost. Gemeente en woningstichting zijn al geruime tijd bezig met diverse sociale en fysieke ingrepen in deze wijk.

Het Ministerie van VROM/WWI heeft gisteren bekend gemaakt dat Venlo 2 miljoen krijgt voor het realiseren van drie projecten in de buurten Leutherberg en Vogelhut in Venlo-Oost. Dit geldt komt uit het Budget 40+ wijken, bedoeld voor wijken die niet op de lijst van zogenaamde ‘Vogelaarwijken’ staan, maar die wel extra aandacht verdienen.

Woningstichting Venlo-Blerick is al enige tijd samen met de gemeente Venlo bezig met het verbeteren van bepaalde buurten in de wijk Venlo-Oost.

Voor een drietal projecten binnen de gebiedsontwikkeling in Venlo-Oost heeft de gemeente met hulp van Woningstichting Venlo-Blerick eind februari subsidie aangevraagd. De aanvraag is medio april door de gebiedsmanagers van gemeente en woningstichting gepresenteerd aan de landelijke adviescommissie, die door Minister van der Laan is ingesteld.2 miljoen subsidie voor Venlo-Oost

Deze week is bekend geworden dat de subsidie van 2 miljoen wordt toegekend. Gemeente en woningstichting investeren fors in Venlo-Oost. Door grote tekorten is steun van het Rijk echter noodzakelijk om enkele geplande projecten ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Subsidie is toegekend als bijdrage in het tekort van de projecten:

  • Aanleg van de Multifunctionele Accommodatie Op de Berg (subsidie € 1.350.000,-). In deze MFA zal een brede school komen met basisonderwijs, peutelspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang en jeugdwerk. Daarnaast komt er een sportzaal en een buurtschoolspeelplaats. Ook zal er ruimte zijn voor functies op het terrein van zorg en welzijn. Bovendien moet de MFA ook dienst gaan doen als kloppend hart voor de buurt, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ruimte is voor recreatie, sportieve en creatieve activiteiten en andere vormen van dagbesteding.
  • Uitbreiding van het project Sociale Stijging De Ruit (subsidie € 300.000,-). Woningstichting Venlo-Blerick en de gemeente Venlo willen het voor Venlo innovatieve empowermentproject, zoals dit momenteel wordt uitgevoerd in de Ruit, in 2010 uitbreiden naar het gebied dat grenst aan het huidige projectgebied. Het gaat om zo’n 175 huishoudens.
  • Realisatie van een buurtspeeltuin in de buurt van het nog aan te leggen Cruyff Court op het voormalige sportveld van het Marianumcollege. En daarnaast het vergroten en toegankelijk maken van het hart van het Marianumpark. (subsidie € 350.000,-).

De gebiedsmanagers Venlo-Oost van de gemeente en Woningstichting Venlo-Blerick zullen zorgen voor de verdere uitwerking van de projecten en hierbij omwonenden en belanghebbenden betrekken.

Deel deze pagina