Arnold van Hoof uitgeroepen tot corporatiedirecteur van het jaar

Publicatiedatum: 22-01-2010

Zojuist werd bekend dat directeurbestuurder van Woningstichting Venlo-Blerick, Arnold van Hoof (62), de directeurencontact-award 2009 gewonnen heeft.

Deze landelijke award wordt jaarlijks uitgereikt aan de corporatiedirecteur die zich de afgelopen jaren heeft onderscheiden door een significante prestatie op een vooraf bepaald terrein. Dit jaar was dat behoud van cultureel erfgoed in de bebouwde omgeving. Met het winnen van de award mag Arnold van Hoof zich Corporatiedirecteur van het jaar noemen. De award is vanavond uitgereikt door Frank Strolenberg (programmamanager nationaal programma herbestemming) in de kunsthal KadE van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Om de award te kunnen winnen moeten corporatiedirecteuren voorgedragen worden door bijvoorbeeld gemeentebesturen, collega-corporatiedirecteuren of andere organisaties met deskundigheid op het gebied van het thema van dat jaar. Eind december werd bekend dat Arnold van Hoof een van de twee genomineerden was. De race ging vanavond tussen hem en de heer Kees Reinhoudt van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Nestgeur

De jury roemde de inzet van Van Hoof voor behoud van cultureel erfgoed in Venlo. Ook gaf zij aan dat de diverse voordrachten, van binnen én buiten Venlo, getuigen van een brede ondersteuning voor Van Hoof.

Vanaf het begin van de jaren negentig, toen Arnold van Hoof als directeur in dienst trad bij de woningstichting, heeft hij zich binnen de taken van de woningstichting hard gemaakt voor het behoud van markante gebouwen. Monumenten, maar ook andere panden die cultuurhistorische waarde hebben. Arnold van Hoof heeft altijd verder gekeken dan de formele definitie van een monument of gebouw. Een gebouw moet volgens van Hoof bijdragen aan het karakter van een gebied en leven in de herinnering van buurtbewoners. De woningstichting kijkt dus niet alleen naar het losstaand monument of gebouw, maar naar het monument of gebouw als onderdeel van de omgeving en de meerwaarde die het gebouw aan de wijk kan geven. Van Hoof: “Nieuwbouwwijken werden lange tijd in eenzelfde stijl gebouwd. Mensen beoordeelden deze vaak als kil en kaal, omdat een herinneringsplek ontbrak, een plek met nestgeur en historie. Monumenten of panden met een bijzondere geschiedenis zorgen voor die nestgeur. Gelukkig is hier tegenwoordig meer aandacht voor”.

Geen lege dozen

Een van de eerste projecten van Van Hoof, enkele maanden na zijn indiensttreding, was het redden van de oude Rijks HBS aan het Nolensplein. Destijds waren er plannen om hier een parkeergarage te realiseren. Niet lang daarna werd ook het enkele meters verderop gelegen Metropole gered van verval en verloedering. Beide complexen kregen na de verbouwing de status van Rijksmonument. Het gebied binnenstad-noord waar de complexen liggen, kreeg hiermee een enorme opwaardering.

Andere bekende voorbeelden van de inzet van Woningstichting Venlo-Blerick, onder leiding van Van Hoof, zijn Domani (de tot cultuurpodium omgetoverde middeleeuwse kapel), het voormalige slachthuis Renaissance in Venlo-Zuid, het Bondsgebouw en natuurlijk het industrieel monument Nedinsco, dat de komende jaren gerestaureerd wordt. Al deze gebouwen hebben een grondige restauratie én herbestemming gekregen. Dit laatste vindt Van Hoof zeer belangrijk.“Wij bouwen geen musea, geen lege dozen; een gebouw moet een functie krijgen in de wijk en daarmee waarde behouden voor de toekomst”.

Deel deze pagina