Behoud en herbestemming Nedinsco veilig gesteld

Publicatiedatum: 23-12-2009

Venlo-Blerick en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over hun gezamenlijke inzet voor restauratie en herbestemming van het rijksmonumentale Nedinsco.

Het voormalige Nedinsco-Complex in Maaswaard krijgt uiteindelijk toch een nieuwe toekomst. Woningstichting Venlo-Blerick en eigenaar gemeente Venlo hebben overeenstemming bereikt over hun gezamenlijke inzet voor een duurzame restauratie en herbestemming van het rijksmonumentale deel van Nedinsco.Na de presentatie van het ontwerp op 23 december, werd ook al symbolisch een eerste deel van de aanbouw gesloopt. De daadwerkelijke sloop van alle niet monumentale delen zal medio januari/februari starten.

Toekomstige functies
Gemeente en woningstichting zijn blij constructief verder te kunnen met de herbestemming van Nedinsco. Architectenbureau DiederenDirrix heeft inmiddels een impressie gemaakt van hoe Nedinsco er straks, mooi gerestaureerd en ontdaan van alle aanbouwsels, uit zou kunnen zien.
De impact van een gerestaureerd Nedinsco in Maaswaard is erg groot. Arnold van Hoof, directeurbestuurder van de woningstichting: “In Maaswaard zijn we momenteel volop bezig met de bouw van woongebouw Crescendo. Het moderne Nedinsco uit de 20ste eeuw en het moderne Crescendo uit de 21ste eeuw hebben ondanks de eeuw leeftijdsverschil, door hun moderne architectuur en ontwerp-uitgangspunten, verwantschap. Nu krijgen zij ook een gezamenlijke toekomst.” Hoe die toekomst er exact uit komt te ziet wordt de komende tijd duidelijk. De overeenkomst die nu gesloten is, stelt de financiële inzet van beide partijen vast. Er wordt nog gewerkt aan de functionele herbestemming. Zeker is dat in het lage gedeelte van het gebouw circa 20 zogenaamde starterswoningen komen die de woningstichting onder de huurtoeslaggrens gaat verhuren. In het lager gedeelte wordt daarnaast 2.000 m2 ingevuld met een publieke functie. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van een cultureel cluster in de vorm van een podium voor pop, dans en theater. Een werkgroep gaat nu bezien of deze functie, zowel fysiek als in combinatie met wonen en de verdere omgeving past. Wethouder Ramon Testroote: "Het nieuwe Maaswaard wordt een prachtig centrum met een heel mooi plein vergelijkbaar met Plein 1992 in Maastricht. Het gerestaureerde Nedinsco zal als industrieel monument met een eigentijdse functie het belangrijkste landmark worden van dit nieuwe centrum aan de Maas. Ik ben blij dat we nu snel aan de slag kunnen met Nedinsco. Ik ben er van overtuigd dat dit ook andere ontwikkelingen in het gebied zal stimuleren”, aldus Testroote.

Voor wat betreft de toren en de machinehal hebben gemeente en woningstichting besloten om deze niet alleen casco te renoveren. Zij zullen ook de investeringen doen die nodig zijn om hier een verblijfsfunctie aan te geven. Voor de invulling wordt gedacht aan functies die met communicatie, media en horeca te maken hebben. Een concrete uitwerking is er op dit moment nog niet. De parkeerbehoefte voor Nedinsco wordt door de gemeente mogelijk opgelost door een parkeergarage te bouwen in dezelfde stijl van de te slopen niet-monumentale delen.

Restauratie en financiën

Het restauratiemodel van het rijksmonumentale deel gaat uit van een buitenisolatie van het beton, het vervangen van alle ramen en het verdwijnen van de stenen borstweringen. Hierdoor ontstaat er meer glas, zoals dat in het oorspronkelijke ontwerp ook het geval was. Uiteindelijk blijft de oorspronkelijke betonstructuur over, die vervolgens duurzaam hersteld en beschermd wordt. Woningstichting Venlo-Blerick investeert hierin circa 20 miljoen euro, met een maximaal onrendabele top (verlies) in het toekomstig beheer van 6,75 miljoen. De gemeente draagt de kosten voor de parkeervoorziening en de functionele inrichting van de publieke functie. Vanwege de tekorten op de herbestemming hopen de gemeente en woningstichting in aanmerking te komen voor diverse subsidies. Inmiddels is bekend dat de Provincie Limburg een subsidie van 1,5 miljoen euro ter beschikking stelt. Een aanvraag voor rijkssubsidie is ingediend.

Planning

Woningstichting Venlo-Blerick en de gemeente Venlo verwachten volgend jaar nodig te hebben voor het ontwikkelen van de concrete plannen, de aanvraag van de bouwvergunning en de voorbereiding van de werkzaamheden. Vanwege de monumentale status is ook een monumentenvergunning van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) nodig. De gemeente en woningstichting vertrouwen er op dat het afgesproken plan van aanpak steun krijgt van de RCE. De gemeente start dit jaar al met de sloop van de niet-monumentale delen. De woningstichting hoopt in 2011 te kunnen starten met de daadwerkelijke restauratie.

Deel deze pagina