Bestuurders in overleg over Nedinsco

Publicatiedatum: 18-09-2009

Gisteren hebben directeurbestuurder Arnold van Hoof en wethouder Ramon Testroote overleg gevoerd over de impasse rondom het voormalige Nedinsco-complex.

Gisteren vond een overleg plaats tussen directeurbestuurder van Woningstichting Venlo-Blerick, Arnold van Hoof, en wethouder Ramon Testroote over de impasse rondom het voormalige Nedinsco-complex. (klik hier voor achtergrondinformatie)

Woningstichting Venlo-Blerick heeft destijds in het Strategisch Akkoord met de gemeente Venlo afgesproken dat de gemeente zorgt voor een robuuste publieke functie en dat de woningstichting 25 miljoen euro zal investeren. Ruim 18 miljoen daarvan moet in de loop der tijd opgebracht worden met de huuropbrengsten van toekomstige gebruikers van het gerestaureerde monument. De woningstichting heeft toegezegd het resterende bedrag, maximaal 6,7 miljoen, als eigen bijdrage voor het onrendabel gedeelte te reserveren. De woningstichting heeft onderzocht of zij binnen deze financiële piketpalen het gehele monument hoogwaardig en voor de toekomst duurzaam kan restaureren en beheren. De conclusie is bekend, gebleken is dat totaalbehoud niet mogelijk is.

In het gesprek heeft de woningstichting nog eens haar reële optie voor Nedinsco uiteen gezet. Daarbij heeft zij aangegeven dat de problemen zitten in de te hoge kosten van het duurzaam beheer bij restauratie van het totale rijksmonument én in het ontbreken van een robuuste publieke functie. Een eventuele eenmalige financiële tegemoetkoming in de vorm van een subsidie lost dus niet alles op. De gemeente heeft nog geen publieke functie gevonden die de huuropbrengsten moet leveren.
De woningstichting gaat geen gebouw zonder functie realiseren.

De gemeente Venlo koerst nog steeds op volledig behoud van het rijksmonumentale deel. Zij gaat nu op zoek naar functies en een oplossing voor de financiële problematiek. Daarbij is de opvatting van de woningstichting dat er geen behoefte is aan nieuwe onderzoeken en discussies over de kwaliteit van het gebouw. Het gaat er om dat verantwoordelijkheid genomen wordt voor de toekomstige kosten van beheer en onderhoud.

Woningstichting Venlo-Blerick heeft aangegeven de geoormerkte gelden voor Nedinsco in beginsel tot 31 december 2009 gereserveerd te houden.

Deel deze pagina