Bijzonder renovatieproject Maasbreesestraat

Publicatiedatum: 17-02-2011

Huurders kiezen zelf “maatwerk-pakket”. Deze week is Woonwenz gestart met de voorbereidingen voor de renovatie van 73 eengezinswoningen aan de Maasbreesestraat e.o. in Blerick.

De wijze waarop Woonwenz dit doet is bijzonder. De huurders mogen namelijk voor een deel van de werkzaamheden zelf bepalen of en wanneer zij dit (kosteloos) willen laten uitvoeren. Om de huurders een beeld te geven van de mogelijkheden is een proefwoning gerenoveerd.

Sloop of renovatie
Lange tijd was niet duidelijk wat er moest gebeuren met de 73 woningen aan de Moeskampstraat, Hazenkampstraat, Maasbreesestraat en Ruysstraat. De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, maar Woonwenz was er niet over uit of het sloop of renovatie moest worden. Uiteindelijk heeft zij, mede op verzoek van de bewoners, gekozen de woningen te renoveren, waarmee de exploitatietermijn met 20 tot 25 jaar verlengd is. Het besluit om te renoveren past binnen het beleid van Woonwenz om, met het oog op duurzaamheid en financiën, anders om te gaan met haar woningvoorraad. Zo zal er de komende jaren veel minder gesloopt worden en zal er, wanneer mogelijk, vaker voor renovatie gekozen worden.   

Energiebesparing
Een deel van het renovatieplan wordt voor alle woningen uitgevoerd.  Dit deel bestaat uit  onder andere een nieuw, goed geïsoleerd dak, nieuw voegwerk, kunststof kozijnen met isolatieglas, nieuwe goten, mechanische ventilatie en vernieuwde achterompaden en erfafscheidingen. Daarnaast wordt er opnieuw geschilderd, worden de meterkasten uitgebreid en krijgen de woningen een energiezuinige zonneboiler. De renovatie zorgt niet alleen voor een beter aanzicht en comfort, maar ook voor energiebesparing. Woonwenz verwacht dat alleen de zonneboiler al huurders tussen de 140 en 200 euro per jaar gaat opleveren. 

Maatwerkpakket
Alle bewoners hebben ook de keuze om aan de binnenzijde van de woningen werkzaamheden te laten uitvoeren, zoals het vervangen van plinten en binnendeuren, het uitbreiden van elektra of het herstellen van stucwerk. Bewoners hebben de mogelijkheid dit nu te laten uitvoeren of in een later stadium.

Om de bewoners een beeld te geven van het resultaat wordt momenteel een leegstaande woning gerenoveerd. Bewoners kunnen hier een kijkje komen nemen. Ook hebben huiskamergesprekken plaatsgevonden om de bewoners uitgebreid te informeren en is een bewonerswerkgroep opgericht. In de leegstaande proefwoning komt gedurende de hele renovatie een kantoortje voor een projectopzichter van Woonwenz. Bewoners kunnen hier terecht met vragen en opmerkingen.

De gehele renovatie, inclusief het “maatwerkpakket” is kosteloos voor de huurder en wordt zonder huurverhoging uitgevoerd. De renovatie vergt voor Woonwenz een investering van circa € 3,1 miljoen. Dit is exclusief de kosten van het onderhoud aan de binneninrichting.

Woonwenz verwacht de renovatie in november van dit jaar te kunnen afronden.

Deel deze pagina