Bijzondere pilot VenloDroom van start

Publicatiedatum: 26-09-2011

Zaterdag 24 september, Nationale Burendag, is in Venlo-Oost een bijzondere pilot gelanceerd: VenloDroom. Een totaal nieuwe aanpak om wonen, welzijn en zorg te organiseren. In VenloDroom staat de burger centraal en gaan bureaucratie en regelgeving overboord.

VenloDroom: Voor elkaar

In VenloDroom werken Proteion Thuis,  De Zorggroep, Woonwenz, Wel.kom, Dichterbij, Gemeente Venlo en Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren samen.  Oud-wethouder Jan Lamers is aangesteld als programmaleider, aanjager en ondersteuner. De uitvoering wordt vooral gedaan door professionals en bewoners, die actief zijn in de wijk. VenloDroom gaat uit van de kracht van de burger zelf en van minder bureaucratie en regelgeving. Jan Lamers: “Als iemand bijvoorbeeld vraagt om de drempel van zijn voordeur aan te passen, moet hij daarvoor een zorgindicatie van het CIZ hebben. Vervolgens is het denkbaar dat hij op basis van zo’n eenvoudige vraag allerlei andere aanpassingen krijgt aangeboden waaraan hij géén behoefte heeft”

Bureaucratie overboordBijzondere pilot VenloDroom van start

Een van de projecten van VenloDroom is het project Wijkteams. Daarin werken verpleegkundigen, de huisarts, de buurtcoördinator en een maatschappelijk werkster samen. Het wijkteam kent de bewoners en hun (zorg)vraag en kijkt per situatie wat de bewoner nodig heeft en wat hij (met misschien wat ondersteuning) zelf nog kan. Lamers: “ Je kijkt naar de behoefte van de persoon zelf en die kan bij twee mensen met dezelfde medische indicatie toch compleet anders zijn. De meneer met zijn drempelaanpassing, heeft geen behoefte aan een traplift, maar is misschien wel eenzaam. Het Wijkteam kan hem in contact brengen met  de Zonnebloem of informatie geven over dagbesteding. Het Wijkteam  wéét wat er leeft in de buurt, is bereikbaar als dat nodig is en kan zo nodig ook direct zorg toewijzen. Het wijkteam werkt nauw samen met buurtgroepen en organisaties die actief zijn in de wijk. 

Samen met de wijk

Doel van VenloDroom is dus om de wijkbewoners te activeren om zelf mee te doen. Zo wordt gewerkt aan een buurtnetwerk van bewoners die op het gebied van wonen, welzijn en zorg mee gaan denken én doen in hún buurt. Lamers: “De bewoners zouden straks bijvoorbeeld ook een Huis van de Wijk moeten beheren. Dat betekent dat de professionele organisatie die het gebouw in eigendom heeft of huurt, de sleutel mag overdragen aan de bewoners. Een ander project van VenloDroom is ‘De Buurtbus’. Vrijwilligers rijden een bus die mensen die eenzaam of moeilijk ter been zijn naar de supermarkt of ontmoetingsactiviteiten brengt.” 

Startbijeenkomst

De komende jaren gaan er onder de vlag van VenloDroom nog tal van andere projecten lopen. Tijdens de startbijeenkomst  van 24 september zijn enkele daarvan toegelicht. Tevens is na de bijeenkomst de website van VenloDroom gepresenteerd. Deze site biedt de mogelijkheid om een eigen ‘droom te droppen’. Daarop kan gestemd of gereageerd worden. Op deze wijze wil VenloDroom dat wijkbewoners samen tot initiatieven komen en die, met ondersteuning van VenloDroom en de professionele instanties, ook tot uitvoering brengen. De site is vanaf dinsdag 27 september te bezoeken op www.venlodroom.nl.www.venlodroom.nl

VenloDroom is een pilot en draait vooralsnog alleen in Venlo-Oost. Als de aanpak een succes blijkt, gaat VenloDroom ook van start in andere wijken in Venlo.  

Deel deze pagina