Bouw appartementen De Staay gestart.

Publicatiedatum: 23-05-2017

Vandaag starten we met de voorbereidende grondwerkzaamheden aan de Witherenstraat in het centrum van Blerick. Op deze locatie komen 45 sociale huurappartementen. Verwacht wordt het woongebouw medio 2018 op te kunnen leveren.

Vanwege een bezwaarprocedure tegen het afgeven van de omgevingsvergunning zagen we ons begin 2016 genoodzaakt de voorbereidende werkzaamheden te staken. Onlangs zijn de bezwaren door de Raad van State verworpen en kunnen we de werkzaamheden weer opstarten.

Het woongebouw krijgt de naam ‘De Staay’. Vernoemd naar het oude Blerickse veerhuis en, recenter, naar het gemeenschapshuis dat tot enkele jaren geleden op deze bouwlocatie stond. De nieuwbouw krijgt een speelse uitstraling met veel variatie en is aan de Van Bornestraat drie etages hoog en aan de Witherenstraat acht etages hoog. De entree en de ingang van de parkeerplaats komen aan de Witherenstraat te liggen. Het groengebied tussen het naastgelegen woongebouw ‘Witheren’ en de nieuwbouw blijft na de oplevering openbaar toegankelijk. Gemeente Venlo zorgt voor de herinrichting van het groengebied.

Start verhuur
 De 45 sociale huurappartementen zijn onder meer geschikt voor senioren die nog zelfstandig kunnen blijven wonen. Naar verwachting start de verhuur voor de zomervakantie via de website van Thuis in Limburg. Thuis in Limburg is het woningplatform waarop we onze huurwoningen aanbieden.

Impuls voor Blerick 
Nieuwbouwplan De Staay is onderdeel van de tweede uitvoeringsfase van het Centrumplan Blerick. Dit plan wordt momenteel in samenwerking met onder andere Antares, de gemeente Venlo en Berden uitgevoerd. De komende jaren investeren we fors in het stadsdeel Blerick. Na succesvolle gebiedsontwikkeling in bijvoorbeeld Venlo-Noord en Venlo-Oost richten we ons, in samenwerking met diverse partners, de komende jaren op de diverse wijken en buurten in Blerick.

Deel deze pagina