Bouw Crescendo blijft op schema

Publicatiedatum: 05-06-2009

Deze week heeft de rechter uitspraak gedaan over het verzoek van Vesteda Project BV om de bouw van Crescendo stil te leggen. De rechter heeft dit verzoek afgewezen.

Rechter wijst beroep Vesteda af
In april is Woningstichting Venlo-Blerick in het gebied Maaswaard gestart met de bouw van haar grootste en duurste complex tot nu toe, Crescendo.
Hoewel de bouw voorspoedig verloopt, hangt er al jaren een schaduw over het project en bestond het risico dat de bouw voortijdig zou moeten worden stilgelegd. De reden hiervoor is een jarenlang lopend conflict tussen Vesteda Project BV te Maastricht en de gemeente Venlo over het gebied Maaswaard.

Uitspraak rechter
Vorige week heeft Vesteda Project BV bij de rechter in Roermond voorziening aangevraagd om de bouw van Crescendo stil te laten leggen en uitspraak te doen of Crescendo überhaupt gebouwd mag worden.
Deze week heeft de rechter uitspraak gedaan. Hij heeft het verzoek om stoplegging van de bouw afgewezen en Vesteda Project BV niet als belanghebbende aangemerkt. Daarmee kreeg Vesteda van de rechtbank geen positie om de bouw van Crescendo tegen te houden.Bouw Crescendo blijft op schema

Vesteda kan echter wel nog in hoger beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is het hoogste en dus finale orgaan waar Vesteda nog in beroep kan gaan. Woningstichting Venlo-Blerick heeft goede hoop dat het getouwtrek geen consequenties zal hebben voor de bouw van Crescendo.

Oorsprong conflict
Hoewel Crescendo vanaf de presentatie van de plannen al veel enthousiasme ontmoet, is er steeds één bezwaarmaker geweest die het plan wil tegenhouden, Vesteda Project BV uit Maastricht.  Deze ontwikkelaar wil zelf op de plek van Crescendo bouwen én wil concurrentie voor haar in de omgeving gelegen huurappartementen Maaswaardstaete, voorkomen.

In 1995 heeft Vesteda in een overeenkomst met de gemeente bedongen dat de gemeente niet meewerkt aan de Bouw Crescendo blijft op schemarealisering van duurdere huurwoningen door woningcorporaties in Venlo-Zuid. Nu dat bij Crescendo toch gebeurt, is er een juridisch conflict tussen Vesteda en de gemeente. Daarbij komt dat Vesteda de afgelopen jaren met alle juridische mogelijkheden de bouw van Crescendo heeft bestreden. Hoewel het dus om een conflict tussen Vesteda en gemeente gaat, heeft Woningstichting Venlo-Blerick hier toch veel last van ondervonden.

Toekomst
Hoewel Vesteda het naar alle waarschijnlijkheid niet zal opgeven, verwacht de woningstichting dat het verder geen gevolgen zal hebben voor de bouw. Als alles verder normaal verloopt worden eind 2011 de 74 luxe appartementen, 42 zorgappartementen, 5 groepswoningen en diverse (zorg)voorzieningen van Crescendo opgeleverd.

 

Deel deze pagina