Bouwscenario's J.H. Dunantstraat Arcen gepresenteerd

Publicatiedatum: 16-09-2014

Gisteravond heeft Woonwenz tijdens een informatieavond in gemeenschapshuis De Klosterhoaf haar plannen voor de ontwikkellocatie aan de J.H. Dunantstraat in Arcen gepresenteerd. De belangstelling vanuit Arcen was groot. Bij voldoende interesse in het wonen op deze locatie, worden er 8 woningen gebouwd. De 11 verouderde seniorenwoningen die er nu staan worden gesloopt. 10 van deze woningen staan inmiddels leeg.

Plannen voor 8 woningen 

Woonwenz heeft na de fusie met de voormalige Woningstichting Arcen en Velden eerst een onderzoek in Arcen uitgevoerd. Hieruit bleek dat er de komende jaren (beperkte) vraag is naar betaalbare woningen voor met name senioren en starters. Op basis van de huidige en toekomstige woningmarkt is er tot 2025 ruimte voor een beperkt aantal nieuwe woningen. Woonwenz heeft naar aanleiding hiervan bepaald 8 woningen terug te willen bouwen aan de J.H. Dunantstraat. Of dit een bouwplan met alleen huurwoningen of een combinatie van koop en huur wordt, is nog niet duidelijk. Dit is mede afhankelijk van de vraag vanuit Arcen.

Woonwenz wil zorgvuldig omgaan met haar woningvoorraad én de leefbaarheid in Arcen en wil leegstand voorkomen. Er wordt daarom gezocht naar een goede mix van verschillende woningtypes voor kleine huishoudens. Woonwenz wil zo veel mogelijk doelgroepen (onder andere senioren, starters, tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen) kunnen bedienen en past haar programma ook aan op de vraag vanuit het dorp. Er zijn vooralsnog twee mogelijke studies gemaakt met een combinatie van levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen.

Arcenaar bepaalt meeBOUWSCENARIO'S J.H. DUNANTSTRAAT ARCEN GEPRESENTEERD
Er wordt pas gestart met bouwen als er voldoende belangstelling is. Op basis van de interesse wordt ook het exacte bouwprogramma bepaald. Het is daarom van belang dat geïnteresseerden zich spoedig melden bij Woonwenz. U kunt uw interesse kenbaar maken door hier het interesseformulier in te vullen of ons een bericht te sturen via Facebook of Twitter.

Eind dit jaar wil Woonwenz de studies verder uitgewerkt hebben. Als de procedures naar verwachting verlopen, denkt Woonwenz eind 2015 te kunnen starten met de bouw, waarna de oplevering van de woningen medio 2016 volgt.

Verdere mogelijkheden in Arcen
Tijdens het onderzoek dat Woonwenz in Arcen uitgevoerd heeft, is niet alleen naar de ontwikkellocatie aan de J.H. Dunantstraat gekeken. Woonwenz bezit ook andere locaties in het dorp. Bij voldoende interesse, beoordeelt Woonwenz of ook hier woningbouwplannen voor ontwikkeld kunnen worden.

Deel deze pagina