Brieven met nieuwe huurprijs vanaf deze week verstuurd: Geen extra huurverhoging merendeel huurders

Publicatiedatum: 15-04-2015

Vanaf deze week ontvangen onze huurders de jaarlijkse brief met daarin de nieuwe huurprijs voor 2015-2016. Dit jaar hebben we goed nieuws voor de lagere en middeninkomens! We hebben besloten om de door het kabinet voorgestelde maximale huurverhogingspercentages niet te hanteren voor 92% van onze huurders. Alleen huurders met een hoog salaris die een sociale huurwoning bewonen, krijgen de maximale huurverhoging. Bij alle anderen wordt de huur slechts gecorrigeerd met het inflatiepercentage. We doen dit om de woonlasten van onze huurders zo laag mogelijk te houden.

Huurders niet de dupe van rijksbeleid
De komende jaren zetten we fors in op het beperken van de woonlasten van onze huurders.
Zo steken we tot en met 2021 circa 25 miljoen euro in het (nog) energiezuiniger maken van onze woningen. Een andere maatregel is het niet doorvoeren van de door het kabinet voorgestelde maximale huurverhogingspercentages van 2,5% voor de lagere, 3% voor de midden- en  5% voor de hogere inkomens.

Frank van Engelen, directeurbestuurder: “Woningcorporaties moeten ieder jaar een forse heffing aan het rijk betalen. Als gedeeltelijke compensatie biedt het kabinet ons de mogelijkheid de huren jaarlijks extra te verhogen bovenop het inflatiepercentage. Wij vinden dat onze huurders niet de dupe mogen worden van dit rijksbeleid en hebben de afgelopen tijd fors ingezet op het beperken van onze bedrijfslasten. Hierdoor kunnen we de heffing betalen zonder de maximale huurverhoging door te voeren én zonder te hoeven besparen op onderhoud of nieuwbouw. Onze huurders profiteren daarvan.”
Door de extra huurverhoging niet door te voeren missen we jaarlijks circa € 600.000 aan extra huurinkomsten.   
Kabinetsvoorstel
Het kabinet heeft, ook in 2015, gekozen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor sociale huurwoningen gelden drie maximale huurverhogingspercentages, gebaseerd op het huishoudinkomen
over 2013. Voor huishoudens met een laag inkomen tot € 34.229, onze primaire doelgroep, geldt een maximale verhoging van 2,5%. Voor middeninkomens tussen de € 34.229 en € 43.786 geldt
3% en voor inkomens boven de € 43.786 is 5% van toepassing. Hiermee wil het kabinet scheefwonen tegengaan. Hiervan is sprake als een huishouden met een inkomen boven de € 34.229 in een sociale huurwoning woont, terwijl deze woningen eigenlijk bedoeld zijn voor mensen met een krappere beurs.
Het extra verhogen van de huur van scheefwoners moet doorstroming bevorderen.

Eigen koers

Wij hebben zoals gezegd besloten het kabinetsvoorstel vrijwel volledig los te laten en de huur van de meeste huurders slechts met het inflatiepercentage te corrigeren (dit jaar 1%). De inflatie betreft de jaarlijkse toename van het Nederlands prijspeil en is als compensatie voor de gestegen kosten van toepassing voor alle producten en diensten in Nederland.

We gaan overigens wel mee in het kabinetsvoorstel om voor huurders met een inkomen boven de € 43.786, die in een sociale huurwoning wonen, het maximale percentage van 5% toe te passen. We zijn het namelijk wel met het kabinet eens dat sociale huurwoningen, waarvan de prijs kunstmatig laag gehouden wordt, in de eerste plaats bedoeld zijn voor de sociale doelgroep. Frank van Engelen: “Gemiddeld vragen corporaties slechts 70% van wat de woning eigenlijk aan huur op kan brengen. Woonwenz zit daar met 64,2% zelfs nog behoorlijk onder. We vinden het belangrijk dat deze “gesubsidieerde” woningen primair beschikbaar zijn voor mensen die een vrije sectorwoning of een koopwoning niet kunnen betalen”. De middeninkomens, die feitelijk ook scheef wonen, sparen we, omdat wij vinden dat deze groep onvoldoende bediend kan worden op de vrije huurmarkt.

Deze week hebben we ons besluit over de huurverhoging ter goedkeuring voorgelegd aan de huurdersbelangenvereniging (HBV). Diny Veniger, voorzitter HBV: “Ons bestuur maakt zich al jaren sterk voor
een zo gematigd mogelijk huurbeleid. De beslissing van Woonwenz om voor de meeste huurders een inflatievolgend huurbeleid te kiezen en om bovendien fors te investeren in energiebesparing, juichen
wij toe. Wij hebben dan ook een positief advies gegeven over het huurprijsbeleid.”

Meer weten over de huurverhoging 2015 / 2016? Kijk dan hier

Bekijk hier de Huurkrant 2015 met daarin veel informatie over de huurverhoging, hoe u bezwaar kunt maken, hoe u om dient te gaan met huurtoeslag, enz.

Deel deze pagina