Buurtbewoners met verstandelijke beperking op 'prokkelstage' in Venlo-Oost

Publicatiedatum: 05-06-2013

Op 6, 7 en 8 juni organiseren zorgorganisatie Daelzicht en de buurtcoördinator van Woonwenz zogenaamde ‘Prokkelstages’ in Venlo-Oost. Het initiatief sluit aan bij de landelijke ‘Prokkeldagen’ (Prokkel betekent prikkelende ontmoeting), waarin ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking centraal staan. In Venlo-Oost leggen Daelzicht en Woonwenz de nadruk op toekomstbestendige, interessante én nuttige dagbesteding in de wijk.

Traditionele dagbesteding verdwijnt

In Venlo-Oost wordt al enige tijd fors geïnvesteerd in de leefbaarheid en in participatie van buurtbewoners in de wijk. Mensen met een verstandelijke beperking worden daarbij vaak vergeten, terwijl het voor deze groep erg belangrijk is om te integreren in de wijk én tegelijkertijd een bijdrage te kunnen leveren aan hun eigen woonwijk. Deze gedachte past uitstekend binnen de kantelinggedachte van de Wmo waarin mensen actief moeten meedoen, elkaar moeten helpen en zorg efficiënter georganiseerd moet worden. Zo zal in de toekomst de gesubsidieerde dagbesteding op indicatie als gevolg van de bezuinigingen in de zorg grotendeels verdwijnen.

Voor onder andere de cliënten van Daelzicht, die al enkele jaren begeleid wonen in Venlo-Oost, betekent dit dat er op een andere wijze invulling gegeven moet worden aan dagbesteding. Geen busjes meer die iedere dag de cliënten vervoeren van en naar dagbestedingscentra elders, maar de dagbesteding invullen aan de hand van leuke én nuttige activiteiten in de eigen woonwijk.

Op die manier integreren mensen met een verstandelijke beperking veel beter in de wijk en kunnen zij bovendien een nuttige functie vervullen. Immers, het aantal vrijwilligers op sportclubs, wijkverenigingen of scholen loopt al jarenlang sterk terug. Daarbij komt dat er door bezuinigingen steeds vaker een beroep gedaan wordt op buurtbewoners om de handen uit de mouwen te steken. Denk bijvoorbeeld aan het schoonhouden van de openbare ruimte of het bieden van burenhulp. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Een dergelijke invulling van dagbesteding is niet alleen functioneel, maar het schept vaak ook meer voldoening dan de traditionele dagbesteding.

Stage lopen in de eigen wijk

In Venlo-Oost grijpen Daelzicht en de buurtcoördinator van Woonwenz de nationale Prokkeldagen aan om buurtbewoners en bedrijven in de wijk kennis te laten maken met de cliënten van Daelzicht en hen door middel 

van prokkelstages te laten zien welke rol de cliënten in Venlo-Oost kunnen vervullen. Woonwenz en Daelzicht hebben diverse bedrijven en instellingen bereid gevonden mee te doen door buurtbewoners met een beperking ‘stage te laten lopen’. Zo zullen de cliënten deze week onder andere helpen in de dierenverzorging bij zorgboerderij De Wielewaal, meelopen met een wijkagent van de politie, breiles geven op de Groenveldschool en meehelpen met het verzorgen van de lunch in het spelershome van VVV. Ook andere organisaties zoals de plaatselijke Albert Heijn, dierenwinkel Dier en Plezier, Oogsttuin Marianum (bewonersinitiatief) en de gemeente Venlo doen mee met de Prokkelstages. Het project in Venlo-Oost wordt ondersteund door VenloDroom.

Meer informatie over het landelijke initiatief ‘prokkelen’ is te vinden op www.prokkel.nl

Deel deze pagina