College van B&W pleit voor behoud investeringsruimte Venlose corporaties

Publicatiedatum: 30-07-2013

Het college van B&W van Venlo heeft het zomerreces gebruikt om een brief te schrijven aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst. Mede namens de gemeenteraad pleiten burgemeester en wethouders er krachtig voor om de corporaties niet te kortwieken.

De drie Venlose corporaties, Antares, Urbanus en Woonwenz investeren fors in de Venlose wijken en werken al jarenlang samen met de gemeente aan fysieke én sociale projecten. Het college van B&W schrijft in haar brief dat de Venlose corporaties een belangrijke rol vervullen in de gemeente. Een rol die zij in de toekomst mogelijk deels kunnen verliezen door de verhuurdersheffing en de inkrimping van het takenpakket van corporaties. 

Deel deze pagina