Domus in de zomer gereed

Publicatiedatum: 10-02-2009

Woningstichting Venlo-Blerick verwacht in de zomer van dit jaar het opvanghuis aan de Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid op te kunnen leveren aan het Leger des Heils. Onlangs is gestart met de verbouwingswerkzaamheden.

Woningstichting Venlo-Blerick is onlangs gestart met de verbouwing van het voormalige Groene Kruis-gebouw aan de Sloterbeekstraat. Dit gebouw moet nog dit jaar geschikt gemaakt worden voor de vestiging van een Domus, een opvanghuis van het Leger des Heils. Het Domus is bedoeld voor mensen met psychische problemen en/of een alcohol- of drugsverslaving. De bedoeling van een Domus is om door middel van 24-uurs begeleiding en controle, de kwaliteit van leven van deze mensen te verbeteren en om de overlast die zij vaak veroorzaken, te verminderen.

Eindelijk een Domus
Woningstichting Venlo-Blerick streeft al jaren naar verbetering van de maatschappelijke opvang in Venlo. De dag- en nachtvoorzieningen in de stad bieden voor mensen met psychische problemen en/of verslavingen onvoldoende perspectief op herstel. Bovendien worden velen van hen afgewezen bij bestaande voorzieningen. Deze mensen leven als zwervers op straat of wonen zelfstandig, vaak in woningen van de woningstichting, terwijl dit eigenlijk onverantwoord is. Zij zorgen vaak voor overlast in hun woonomgeving. Om te voorkomen dat deze mensen dakloos worden en de problemen zich verder opstapelen is Woningstichting Venlo-Blerick altijd voorstander én aanjager geweest voor de komst van een Domus.

Zo ontstond in 2006 discussie over het idee van Venlo-Blerick om een Domus te vestigen in het Bondsgebouw aan de Herungerstraat. Hoewel de gemeente dit idee afwees, was zij het uiteindelijk wel met de woningstichting eens, dat er in Venlo grote behoefte is aan een Domus. De gemeente onderzocht daarom verschillende locaties en koos uiteindelijk voor het voormalige Groene Kruis-gebouw aan de Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid.
De gemeente vroeg Woningstichting Venlo-Blerick om het pand aan te kopen, te verbouwen en te beheren. In totaal realiseert de woningstichting in het gebouw 20 kamers voor cliënten, kantoren voor de medewerkers en enkele gemeenschappelijke ruimtes.

Nulmeting
Om de effecten van het Domus voor de directe omgeving goed te kunnen meten, heeft de gemeente een zogenaamde nulmeting gehouden van overlastsituaties in de directe omgeving. Zodra het Domus in gebruik is genomen kan men dan de effecten vergelijken met de situatie vóór de komst van het Domus. Indien dit nodig is kan de gemeente samen met het Leger des Heils maatregelen nemen om de ongewenste effecten voor de woonomgeving weg te nemen.

In de zomer gereedLeger des Heils
Woningstichting Venlo-Blerick is momenteel bezig met het strippen van de binnenkant van het gebouw.
De woningstichting verwacht in de zomer het gebouw te kunnen opleveren. Vanaf dat moment wordt het Leger des Heils huurder en neemt zij het pand in gebruik. Wanneer het Domus gereed is zullen omwonenden in de gelegenheid worden gesteld om het Domus te bezichtigen en kennis te nemen van het beleid van opvang en begeleiding.
Naar verwachting worden de eerste cliënten in de zomer gehuisvest.

Deel deze pagina