Drukbezochte Kijk in de Wijk-dag Venlose corporaties

Publicatiedatum: 06-07-2014

Afgelopen zaterdag vond de tweejaarlijkse ‘Kijk in de Wijk-dag van de Venlose woningcorporaties plaats. Gemeenteraadsleden, het college van B&W en andere stakeholders bezochten samen met de corporaties diverse wijken en projecten.

Duurzaamheid

Circa 60 gasten namen zaterdag deel aan de Kijk in de Wijk-dag van Urbanus, Antares en Woonwenz. Het thema dit jaar was ‘Duurzaamheid’ in de breedste zin van het woord. Van de toepassing van energiebesparende maatregelen in complexen tot het investeren in de (sociale) duurzaamheid van woonwijken waar zelfredzaamheid en participatie centraal staan. 

Uiteraard werden diverse reeds gerealiseerde of in uitvoering zijnde projecten bezocht, maar de corporaties namen hun gasten ook mee naar buurten waar nog geïnvesteerd moet worden. Onder meer de denkrichting voor deze locaties, de (financiële) afwegingen die gemaakt moeten worden en de gevolgen voor de leefbaarheid, de woningmarkt en projecten van anderen werden hier gedeeld.


Levensduurverlenging en energiebesparing

Kijk in de wijkDe Kijk in de Wijk-dag ging van start met een bezoek aan het Koramic Kwartier in Belfeld waar Urbanus investeert in diverse energiebesparende technieken. Vervolgens werd het project ‘’t Prônk-eppelke’ bezocht, waar middels sloop, nieuwbouw en verbouw het gebied rondom het woon-zorgcomplex toekomstbestendig wordt gemaakt. Ook de buurt “Bolenberg” in Belfeld kwam aan bod. Het afgelopen jaar zijn hier bij 58 gezinswoningen energiebesparende maatregelen aangebracht en zijn de energielabels opgeplust van F naar B.  

kijk on de wijkNa het bezoek aan Belfeld nam Antares het gastheerschap over en vertrok de bus naar het project Sporenkampweg. Hier heeft Antares van 57 appartementen die aanvankelijk op de nominatie voor sloop stonden, de levensduur met circa 25 jaar verlengd door een grondige renovatie. De G-labels van deze woningen zijn opgeplust naar D en B-labels. 

Samenwerking sleutel tot succes

Vervolgens vertrok de bus naar Blerick en vertelde Woonwenz over haar visie op dit stadsdeel en het belang van gebiedsontwikkeling waarbij diverse partijen integraal samenwerken. Zowel Woonwenz als Antares gaan de komende jaren fors aan de slag in Blerick. Onder andere de Dautzenbergstraat en omgeving en het project Molenbossen werden bezocht. Op beide plekken moet de komende jaren, met het oog op de veranderende woningbehoeftes, de bevolkingskrimp, de leefbaarheid en de kwaliteit van het vastgoed, flink geïnvesteerd worden. Ook het centrum van Blerick werd aangedaan. Hier heeft het Centrumplan Blerick door succesvolle samenwerking tussen corporaties, gemeente, De Zorggroep en Berden een nieuwe impuls gekregen.

Tenslotte nam Woonwenz de gasten mee naar Venlo-Noord, waar de laatste fase van de gebiedsontwikkeling in uitvoering is. In deze wijk is geïnvesteerd in fysieke én sociale duurzaamheid. Onder meer de rol van corporaties bij gebiedsontwikkeling in relatie tot het politieke klimaat werd besproken. 

De dag werd gezamenlijk afgesloten met een lunch in gemeenschapshuis De Hamar in Belfeld. Woonwenz, Antares en Urbanus kijken terug op een succesvolle en drukbezochte Kijk in de Wijk.

Deel deze pagina