Eerste bouwfase Venlo-Noord fase 2 opgeleverd

Publicatiedatum: 17-01-2014

De bewoners van 18 nieuwbouwwoningen aan de Schutroestraat en Rummerkampstraat in Venlo-Noord fase 2, hebben in de afgelopen weken de sleutel van hun nieuwe woning ontvangen. Hiermee is de eerste bouwfase, die na de zomer vorig jaar startte, afgerond. Rond de zomervakantie van dit jaar wordt nog gestart met de volgende bouwfase.

In de tussentijd legt de gemeente een nieuw buurtpark aan in de driehoek Zoutmetersstraat-Rummerkampstraat-Schutroestraat en wordt de Rummerkampstraat en Schutroestraat opnieuw door hen ingericht. 

fase2Nieuwe wijk voor de huidige bewoners

Het herstructureringsproject Venlo-Noord fase 2, gelegen ten noorden van de Karbindersstraat, verloopt voorspoedig. In totaal maken 182 verouderde sociale huurwoningen gefaseerd plaats voor 61 nieuwbouwwoningen, levensloopbestendige – en eengezinswoningen, waarvan 48 huurwoningen en 13 koopwoningen. De huurwoningen zijn bestemd voor de huidige bewoners in het plangebied. De diversiteit in woonvormen zal uiteindelijk bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk. 

Op dit moment worden nog steeds bestaande oude huurwoningen gesloopt als de huurder de woning definitief verlaat wegens verhuizing. De woningtoewijzing vindt gefaseerd plaats. Hierdoor kan volgens planning medio dit jaar met de tweede bouwfase, de huur- en koopwoningen aan de Schippersstraat, fase 2Adelborstenstraat en Zoutmetersstraat, worden gestart. Bijna alle huidige huurders in dit plangebied betrekken straks een nieuwbouwwoning. 

Koopwoningen

Eind vorig jaar besloten aannemersbedrijf Jongen Venlo BV en Woonwenz koopwoningen toe te voegen aan het herstructureringplan. Alle woningen in dit plangebied worden gebouwd volgens het design en construct bouwconcept. Jongen Venlo zal in maart 2014 starten met de verkoop van de 13 woningen aan de Zoutmetersstraat en Schippersstraat met een koopsom vanaf € 153.000,00 v.o.n. Ongeacht het aantal verkochte woningen start Jongen Venlo BV met de bouw van de huur- en koopwoningen.

Grote belangstelling 

venlo noordEr is veel belangstelling voor het wonen in Venlo-Noord fase 2. Woonwenz toetst voortdurend de woonbehoefte. Als de grote interesse en woonbehoefte blijft bestaan voor sociale huurwoningen in dit plangebied, wordt er onderzocht of er bouwmogelijkheden zijn aan de Adelborstenstraat. Dit achter de nog te bouwen koopwoningen aan de Zoutmetersstraat. Mocht er te weinig interesse zijn, dan worden de optionele bouwlocaties ingericht als openbaar gebied.

Herstructurering Venlo-Noord

fase 2 venlo noordEnkele jaren geleden rondde Woonwenz in samenwerking met de gemeente fase 1 af. In deze fase zijn in het gebied ten zuiden van de Karbindersstraat vanaf de jaren negentig honderden woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De herstructurering Venlo-Noord fase 2 is in zijn geheel minder ingrijpend en omvangrijk. Naar verwachting wordt in 2017 de gebiedsontwikkeling van fase 2 in zijn totaliteit afgerond.

Deel deze pagina