Eerste sleuteluitgifte nieuwbouwplan Kerkhofweg

Publicatiedatum: 30-03-2017

Deze week werden de eerste sleutels uitgereikt aan de nieuwe bewoners van het nieuwbouwplan Kerkhofweg in Venlo-Zuid. Alle 38 huurwoningen, 17 eengezinswoningen en 21 levensloopbestendige woningen, zijn inmiddels verhuurd en worden begin mei door de nieuwe huurders in gebruik genomen. Dit nieuwbouwplan is het sluitstuk van de totale herstructurering van dit deel in Venlo-Zuid.

Vanwege het innovatieve bouwconcept (ToPlan), vergelijkbare toepassingen als bij de woningen in Venlo-Noord fase 2, waren de nieuwbouwwoningen al binnen enkele weken waterdicht. Het metselwerk van de woningen refereert aan het nabijgelegen woongebouw Renaissance. De woningen aan de Sloterbeekstraat zijn zo ontworpen, dat er zo min mogelijk (geluids)hinder wordt ondervonden van het nabijgelegen rangeerterrein. Verder beschikken bijna alle woningen over zonnepanelen en hebben ze een ruime tuin. Het openbaar gebied wordt momenteel nog ingericht door de gemeente Venlo.

Project Social Return
De realisatie van het nieuwbouwplan heeft een bijdrage geleverd aan het project Social Return. De overheid verplicht bepaalde organisaties die aanbestedingstrajecten opstarten deel te nemen aan de arbeidsparticipatie van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, het zogenoemde Social Return. 

Samen met de aannemer hebben we ons hieraan geconformeerd. Daardoor heeft een medewerker, onder begeleiding van de aannemer, de mogelijkheid gekregen om zich gedurende de 9 maanden bouwtijd verder te ontwikkelen in de bouwsector en de kloof naar de arbeidsmarkt te verkleinen.

Einde herstructurering
Met de realisatie van dit nieuwbouwplan sluiten we de herstructurering voor dit deel in Venlo-Zuid af. Samen met diverse partners is er de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in deze wijk. We blijven ons inzetten voor een goed woonklimaat in de gemeente Venlo, haar dorpen en wijken en zullen ook in Venlo-Zuid mogelijkheden blijven opzoeken om ons woonbezit te optimaliseren.

Deel deze pagina