Einde herstructurering Venlo-Noord fase 2 in zicht

Publicatiedatum: 07-01-2016

De sleutels van 10 sociale nieuwbouw huurwoningen in Venlo-Noord fase 2 zijn aan de nieuwe bewoners uitgereikt.

Woonwenz_nieuwbouw_Venlo-Noordfase2Vanwege de interesse voor het wonen in Venlo-Noord fase 2, werd na de zomer van 2015 besloten nog 10 huur- en 3 koopwoningen in het plangebied te bouwen. De uitvoering van de woningen is hetzelfde als de huurwoningen die in 2013, 2014 en 2015 in het plangebied ten noorden van de Karbindersstraat zijn gebouwd en opgeleverd.

Er zijn nu, na het afronden van deze bouwfase, 58 huurwoningen (levensloopbestendige - en eengezinswoningen) en 16 koopwoningen gerealiseerd. In totaal heeft Woonwenz circa 16 miljoen euro geïnvesteerd, ‘Een waardevolle investering voor de bewoners en de buurt’, aldus directeurbestuurder Frank van Engelen. De wijk Venlo-Noord is gegroeid van aandachtswijk naar een prettige woonwijk met veel groen.

Koopwoningen
Bij het vormen van het bouwplan werd besloten variatie aan te brengen in huur- en koopwoningen, dit ten gunste van de leefbaarheid in de wijk. Aannemersbedrijf Jongen Venlo heeft de afgelopen jaren 16 koopwoningen aan de Zoutmetersstraat – Schippersstraat gebouwd. Inmiddels zijn er al diverse woningen verkocht. De koopsom van de woningen is vanaf € 156.000,- v.o.n. Geïnteresseerden voor de koopwoningen kunnen zich melden bij VeTeBe makelaardij in Venlo.

Woonwenz_Venlo-Noordfase2Afronding herstructurering Venlo-Noord fase 2
De afgelopen jaren maakten circa 250 oude huurwoningen in het plangebied gefaseerd plaats voor de nieuwbouwwoningen. De huurders uit de oude huurwoningen werden in samenspraak elders of werden gefaseerd in de nieuwe huurwoningen in het plangebied gehuisvest.  

Met het voltooien van deze laatste bouwfase wordt de herstructurering voor Venlo-Noord fase 2, nadat de infrastructuur is aangepast, naar verwachting eind dit jaar afgerond. De overgebleven lege locatie aan de Snijdersstraat, waar begin 2015 de laatste oude huurwoningen zijn gesloopt, zijn inmiddels ingezaaid. Mocht in de toekomst de woonbehoefte voor dit deel in Venlo-Noord groot blijken, dan zal de bouwmogelijkheid voor deze lege locatie worden onderzocht. In de komende jaren wordt de wijk Venlo-Noord nog verder onder de loep genomen, zodat de wijk vernieuwend en qua woonklimaat optimaal blijft.

Enkele jaren geleden rondden we fase 1 af. In deze fase zijn in het gebied ten zuiden van de Karbindersstraat vanaf de jaren negentig honderden woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Deze herstructurering was ingrijpender en omvangrijker dan fase 2, beiden hebben dezelfde hoge kwaliteit in uitvoering.

Deel deze pagina