€7,6 miljoen subsidie voor warmtenet in Hagerhof-Oost

Publicatiedatum: 26-10-2020

Gemeente Venlo ontvangt een bijdrage van € 7,6 miljoen van het Rijk om bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk Hagerhof-Oost aardgasvrij te maken. Hagerhof-Oost moet de eerste gasloze wijk van Venlo worden. Woonwenz bezit meer dan de helft van de woningen in deze wijk en is partner in dit project. Hoe de rijkssubsidie wordt besteed en wat dit betekent voor de bewoners van de wijk, wordt het komende jaar uitgewerkt.

 

Aquathermie
In Nederland maken we de stap naar duurzame verwarming zonder aardgas. Dat betekent dat ruim 7 miljoen huishoudens op een andere manier gaan verwarmen en koken. In Venlo starten we met de wijk Hagerhof-Oost. Voor deze wijk is een warmtenet met als bron de Maas (aquathermie) de meest kansrijke oplossing met de laagste kosten. 
Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit water, bijvoorbeeld de Maas. De warmte uit het water wordt opgeslagen in de bodem en daarna verder opgewarmd met een warmtepomp. Een warmtebedrijf gaat dit hele proces uiteindelijk realiseren. 

Verduurzaming
Om woningen door middel van aquathermie te verwarmen is het van belang dat deze voldoende geïsoleerd zijn. Woonwenz is al een hele tijd bezig met het verduurzamen van haar woningen. Ook in Hagerhof-Oost is een groot deel van de woningvoorraad al goed geïsoleerd. Daarnaast zijn (en worden nog) veel woningen voorzien van zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit. Toch moet er de komende jaren ook nog flink wat gebeuren. Voor Woonwenz is het uitgangspunt dat al haar woningen helemaal ‘klaar’ zijn om aangesloten te worden op het nieuwe warmtenet, zónder huurverhoging voor de bewoner. Dat betekent dat de kosten voor energiebesparende maatregelen, zoals extra isolatie, HR++ glas of zonnepanelen, voor rekening van Woonwenz zijn. De planning en fasering van deze ingrepen moeten nog gemaakt worden.   

Duurzame wijk
In Hagerhof-Oost kijken we niet alleen naar een andere manier van verwarmen. We hergebruiken en delen spullen, zoals bijvoorbeeld de uitleen van gereedschappen. Daarnaast kijken we samen met de bewoners hoe we de wijk groener kunnen maken, zodat de wijk in de toekomst beter bestand is tegen de hevige regenbuien, periodes van droogte en extreme hitte. Juist deze brede aanpak en het samenwerken met diverse partners hebben ervoor gezorgd dat deze bijdrage van het Rijk aan Venlo wordt gegeven. Naast Woonwenz, werkt de gemeente in deze wijk ook samen met een actieve groep bewoners, Enexis, Samenstroom en Waterschap Limburg. Ook worden omliggende scholen, ondernemers, verenigingen en andere vertegenwoordigen van de wijk hierin betrokken. 

Programma Aardgasvrije Wijken
Het Rijk heeft nu in totaal €100 miljoen beschikbaar voor het Programma Aardgasvrije Wijken. 19 gemeenten hebben een subsidie gekregen, waaronder Venlo.
Meer informatie: 
www.aardgasvrijewijken.nl
www.Morgeninvenlo.nl 

 

Deel deze pagina