Feestelijke opening Domus

Publicatiedatum: 11-09-2009

Vanmiddag openen Woningstichting Venlo-Blerick, de gemeente Venlo en het Leger des Heils het Domus Venlo. Het Domus is een 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen.

Vanmiddag, vrijdag 11 september, vindt de officiële opening plaats van het Domus Venlo, een 24-uurs opvang van het Leger des Heils voor dak- en thuislozen. Inmiddels is het Domus aan de Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid al enkele maanden in gebruik en zijn alle 20 kamers bewoond. De feestelijke opening, georganiseerd door de samenwerkingspartners gemeente Venlo, Leger des Heils, Woningstichting Venlo-Blerick en het Zorgkantoor, wordt dan ook samen met bewoners en begeleiders gevierd. Na afloop organiseerde het Leger des Heils voor de buurt een open huis, waarbij buurtbewoners ook de mogelijkheid hadden om het Domus te bezichtigen.

Werken aan maatschappelijk opvang én leefbaarheidFeestelijke opening Domus
Er is heel wat water door de Maas gegaan, voordat het Domus gerealiseerd was. Jaren geleden constateerde Woningstichting Venlo-Blerick al dat er 24-uurs opvang in Venlo nodig is voor daklozen met een meervoudige problematiek, zoals een verslaving en/of psychisch probleem. Deze mensen konden nergens terecht, woonden op straat of onbegeleid in woningen van de corporaties. Dit kwam de leefbaarheid vaak niet ten goede. Directeurbestuurder van de woningstichting, Arnold van Hoof: “Hoewel het humane idealisme van het Leger des Heils voor de zorg van daklozen past bij de visie van de woningstichting, is voor ons ook het verminderen van de overlast door dak- en thuislozen in onze wijken van groot belang”. Later bracht de woningstichting het probleem nogmaals aan de orde en bood het voormalige Bondsgebouw aan als mogelijke locatie. De woningstichting voerde in die tijd al gesprekken met het Leger des Heils die graag een Domus in de regio Venlo wilde openen.

Politieke steun
Hoewel de gemeente én de buurt het Bondsgebouw geen geschikte locatie vonden, werd wel duidelijk dat er behoefte was aan een 24-uurs opvang. De gemeente zette het punt op de politieke agenda en stelde in 2008 het Regionaal Kompas op. Dit is een plan van aanpak voor de verbetering van de maatschappelijke opvang. "Een van de doelen die we hierin hebben gesteld is geen dak- en thuislozen meer. De ambitie voor maatschappelijke opvang is om de dag-en nachtopvang op termijn terug te brengen tot een uitzondering en het (begeleid) zelfstandig wonen te bevorderen. Domus Venlo is een belangrijke voorziening om deze doelstelling te bereiken", aldus wethouder Jan Lamers.

Van kantoorpand tot opvanghuis
Als locatie koos de gemeente uiteindelijk voor het voormalige hoofdkantoor van Frans Maas aan de Sloterbeekstraat, een mooi pand met marmeren vloer en veel lichtinval. De gemeente vroeg de woningstichting of zij bereid was het Domus te realiseren. De woningstichting kocht het pand vervolgens aan, verbouwde het en verhuurt het aan het Leger des Heils. In nauwe samenwerking met buurtbewoners, wijkoverleg en politie werd het voormalige kantoorgebouw omgetoverd tot een van de mooiste en ruimste Domushuizen van Nederland. Het Domus beschikt onder andere over 20 ruime kamers voor 20 cliënten, een gezamenlijke woonkamer met keuken, diverse kantoorruimtes en een ruim terras.

Domus succesvol

De ervaringen in de eerste maanden na ingebruikname zijn positief. Er is een beheersconvenant opgesteld, waarbij klachten van omwonenden snel in behandeling worden genomen. Ook de bewoners van het Domus zijn blij met hun nieuwe onderkomen en kunnen door de veilige en rustige omgeving die het Domus biedt, langzaam werken aan hun toekomst. Evert Dijkstra van het Leger des Heils: “De bedoeling is dat uiteindelijk alle bewoners op termijn zelfstandig kunnen wonen en er zo weer ruimte ontstaat voor nieuwe cliënten”.

Deel deze pagina