Feestelijke opening Kerkplein Boekend

Publicatiedatum: 14-01-2009

Op donderdag 15 januari viert Woningstichting Venlo-Blerick de oplevering van het nieuwbouwproject Kerkplein Boekend.

In november ontvingen de nieuwe bewoners de sleutel van hun woning. Inmiddels is ook de bestrating en het groen gereed.

Woningstichting Venlo-Blerick bouwde in het centrum van de Boekend, naast de kerk, 8 seniorenwoningen en 3 starterswoningen in het sociale huursegment (onder de huurtoeslaggrens).

Het initiatief om naast de kerk woningen te bouwen komt van de Dorpsraad Boekend. De Don Boscoschool die naast de kerk lag had haar functie verloren. Toenmalig wethouder Frans Wolters vroeg in 2004 aan Woningstichting Venlo-Blerick om rondom de kerk een plan te ontwerpen met woningbouw en een pleintje. Daarop heeft het college van B&W besloten de school te slopen en samen met Woningstichting Venlo-Blerick het voormalige schoolterrein inclusief de omgeving van de kerk te herontwikkelen. Uit informatieavonden en een enquête onder de bewoners van de Boekend bleek dat er behoefte was aan starterswoningen en seniorenwoningen in het sociale huursegment. De woningstichting ontwierp daarom een plan en startte begin 2008 met de bouw hiervan. Vóór de start van de bouw waren de woningen reeds verhuurd.

Bijzonder plan voor BoekendFeestelijke opening Kerkplein Boekend
Ondanks dat het hier geen groot bouwplan betreft is het voor Boekend een belangrijke ontwikkeling. Van oorsprong liggen hier met name (vaak dure) koopwoningen. Hierdoor was het voor jonge starters moeilijk om in Boekend te blijven wonen wanneer zij het ouderlijk huis verlieten. Ook voor senioren was er een gebrek aan geschikte woningen waar zij zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als er zorg nodig is. De seniorenwoningen die Venlo-Blerick bouwde hebben een volledig woonprogramma op de begane grond, inclusief slaapkamer en badkamer. Hierdoor is traplopen niet meer noodzakelijk. Ook kunnen de woningen gemakkelijk aangepast worden voor zorg op maat.
Bijkomend voordeel is dat de doorstroming in Boekend bevorderd wordt. De senioren die de nieuwbouwwoningen gaan betrekken laten namelijk zelf weer ruime woningen voor gezinnen achter.

Boek ‘Het gezicht van de Boekend’ als cadeauFeestelijke opening Kerkplein Boekend
Woningstichting Venlo-Blerick wilde de oplevering dus ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan en organiseert daarom een gezellige borrel. Directeurbestuurder Arnold van Hoof, wethouder Twan Beurskens en voorzitter van de Dorpsraad Marij Janssen houden een inleiding. Tevens vertelt de Historische Werkgroep Blerick over het boek ‘Het gezicht van de Boekend’, dat in april/mei zal verschijnen. Als welkomstcadeau ontvangen alle nieuwe bewoners te zijner tijd dit boek. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor de bewoners om elkaar onder het genot van een hapje en drankje te leren kennen. 

Deel deze pagina