Frank van Engelen nieuwe directeurbestuurder Woningstichting Venlo-Blerick

Publicatiedatum: 23-09-2010

Woningstichting Venlo-Blerick heeft drs. Frank van Engelen (43) met ingang van volgend jaar aangesteld als opvolger van Arnold van Hoof, die op 1 januari 2011 zijn functie van directeurbestuurder zal beëindigen en met pensioen gaat.

Van Engelen is thans directeur Vastgoed en Huisvesting bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in Rijswijk.
De nieuwe topman van Woningstichting Venlo-Blerick is geboren in Kerkrade. Na zijn opleiding aan het gymnasium, studeerde hij in Nijmegen bestuurs- en beleidswetenschappen. Hij bekleedde functies bij het ministerie van financiën en bij de adviesorganisatie KPMG. In 2002 trad hij in dienst van het COA. Frank van Engelen woont momenteel nog in Voorburg, maar verhuist in de nabije toekomst met zijn vrouw en twee kinderen naar de regio.
Van Engelen treedt per 1 november in dienst van de woningstichting. In de maanden november en december zal hij zich oriënteren op de organisatie, de medewerkers, de relaties en de stad. Per 1 januari neemt hij de positie als directeurbestuurder over van Arnold van Hoof. Frank van Engelen: “Ik ben onder de indruk van de prestaties van Woningstichting Venlo-Blerick en zie het als een uitdaging om die verder uit te bouwen. Een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het woon- en leefklimaat in de regio is een fantastische opdracht.”
De Raad van Toezicht van de woningstichting selecteerde Van Engelen uit circa zeventig gegadigden voor de positie van directeur-bestuurder.
Geert Göbbels, die per 1 januari 2011 het voorzitterschap van de Raad van Toezicht op zich neemt, is vol vertrouwen: ”Frank van Engelen is op grond van zijn opleiding, ervaring en persoonlijkheid optimaal gekwalificeerd voor deze functie. Het is niet eenvoudig een waardige opvolger voor Van Hoof te vinden. We menen niettemin daarin te zijn geslaagd.”

Arnold van Hoof blijft tot 1 januari 2011 directeurbestuurder van Woningstichting Venlo-Blerick. De laatste maanden van het jaar zal hij onder meer besteden aan het afronden van de fusie tussen Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden. Samen vormen de twee corporaties per 1 januari 2011 Woonwenz, met ruim 9.000 vastgoedobjecten in Venlo, Blerick, Arcen, Velden en Lomm, de grootste corporatie van deze regio.

Deel deze pagina