Fusie definitief rond

Publicatiedatum: 30-12-2010

Vandaag sluit Arnold van Hoof zijn bijna twintigjarige carriere als directeurbestuurder van Venlo-Blerick af met de ondertekening van de fusiedocumenten. Daarmee is de fusie met Woningstichting Arcen en Velden rond. Vanaf 1 januari gaan beide corporaties samen verder onder de naam Woonwenz.

Arnold van Hoof sluit 19 jaar af met ondertekening fusiedocumenten

Vandaag ondertekenen de besturen van de woningstichtingen Arcen en Velden en Venlo-Blerick bij de notaris de fusiedocumenten. Daarmee is de fusie tussen beide corporaties definitief rond. Vanaf 1 januari gaan zij samen verder onder de nieuwe naam Woonwenz, woningcorporatie sinds 1907.

Laatste werkdag Arnold van Hoof
Vandaag, donderdag 30 december, is de laatste werkdag van Arnold van Hoof. Na 19 jaar als directeurbestuurder van Woningstichting Venlo-Blerick, gaat hij met pensioen. De laatste maanden van zijn carrière stonden in het teken van de fusie met Woningstichting Arcen en Velden. Op zijn laatste werkdag worden de officiële stukken bij de notaris getekend en is de fusie een feit. Het is de tweede fusie onder leiding van Arnold van Hoof. In 1998 fuseerde Woningstichting Venlo-Blerick al met Stichting Onze Woning.
Met de ondertekening van de fusiedocumenten bij de notaris, nemen ook de drie bestuursleden van Woningstichting Arcen en Velden, Wiel Storken, Peter Hendriks en  Theo Vervoort, afscheid. Na bijna 60 jaar houdt Woningstichting Arcen en Velden op te bestaan. Vanaf 1 januari wordt Frank van Engelen de nieuwe directeurbestuurder van de fusiecorporatie Woonwenz.

Grote investering in woningen Arcen, Lomm en Velden
De ondertekening van de fusiedocumenten is een kroon op het werk van vele medewerkers die hard hebben gewerkt om de fusie rond te krijgen. Vooral Arnold van Hoof heeft zich in de laatste maanden van zijn carrière ingezet voor de fusie. Enkele maanden geleden schreef hij onder andere het beleidsplan 2011 voor Woonwenz. Hij legde onder meer vast dat circa 65% van het woningbezit van Woningstichting Arcen en Velden (400 woningen) binnen 3 jaar wordt voorzien van energiebesparende maatregelen. Veel van de woningen hebben bijvoorbeeld nog enkel glas, verouderde cv-ketels of zijn niet goed geïsoleerd. De maatregelen vergen een investering van 2,5 miljoen euro en leveren een enorme kostenbesparing op voor de huurders in Arcen, Lomm en Velden. Woonwenz doet dit zonder huurverhoging door te voeren. Een groot cadeau voor de huurders. Arnold van Hoof noemt deze beslissing dan ook een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe beleid. 

Beleid, dat de komende jaren doorgezet zal worden. Frank van Engelen, de opvolger van Arnold van Hoof, gaat zich namelijk volgend jaar richten op het opstellen van het beleid voor de komende jaren. Hierin zal veel ruimte zijn voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord, één van de speerpunten van de nieuwe directeurbestuurder.

Woonwenz telt vanaf 1 januari circa 9.000 vastgoedeenheden en 100 medewerkers.

Deel deze pagina