Fusie Woningstichtingen Arcen en Velden en Venlo-Blerick in finale fase

Publicatiedatum: 17-09-2010

Vandaag maakten Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden bekend dat de fusie in een vergevorderd stadium is. Op feestelijke wijze werd in Domani de nieuwe naam van de fusiecorporatie aan het personeel gepresenteerd.

Meerwaarde

In december 2009 koos Woningstichting Arcen en Velden, na een bredere oriëntatie, Woningstichting Venlo-Blerick als beoogd fusiepartner. In de eerste helft van 2010 heeft gezamenlijk onderzoek plaatsgevonden naar de meerwaarde van de fusie voor de toekomst van de volkshuisvesting in Arcen, Lomm en Velden. Uit het onderzoek bleek dat samengaan met Venlo-Blerick een meerwaarde zou opleveren voor de financiële continuïteit, de professionalisering, de toekomstige investeringen in de dorpen én de dienstverlening aan huurders.

De nieuwe naam

Na een lang proces, waarin medewerkers van de corporaties mee mochten denken, is inmiddels ook de nieuwe naam van de fusiecorporatie bekend. De nieuwe naam wordt vanaf 1 januari WOONWENZ. Deze naam maakt duidelijk waar de fusiecorporatie voor staat: Wonen enzovoorts, Wonen en Meer. Immers, de activiteiten van de corporatie houden niet op bij het bieden van een dak boven het hoofd. Daarbij komt dat de woningstichting de komende jaren nog intensiever wil investeren in klantgericht werken. Maatwerk wordt steeds belangrijker, nu mensen meer te kiezen hebben en het aantal inwoners van Venlo niet meer groeit. De WENS van de klant wordt leidend waar het gaat om bouwprojecten, stadsvernieuwing en leefbaarheid.

De rechtstreekse voorloper van Woonwenz is de Venlosche Bouwvereeniging uit 1907, een van de oudste corporaties in Nederland en de oudste van de regio Noord-Limburg. De missie uit die tijd was het bieden van huisvesting voor “de braave maar minder bemiddelde arbeider”. Ondanks dat de taken van de corporatie nu veel breder zijn, is Woonwenz nog altijd trouw aan dit ideaal. Als pay-off is daarom gekozen voor:

Fusie Woningstichtingen Arcen en Velden en Venlo-Blerick in finale fasewoningcorporatie sinds 1907.

Naast het zoeken van een nieuwe corporatienaam is ook veel aandacht besteed aan het maken van het komende beleidsplan voor de fusiecorporatie. Hierin staan de acties voor 2011 benoemd met betrekking tot de fusie voor huurders, stad en personeel. 

Voordelen voor de huurders

Voor de huidige huurders van beide corporaties betekent de fusie meer woon- en doorstroommogelijkheden. Een van de voordelen voor de huurders van Arcen en Velden is dat zij per 1 januari profiteren van het klein onderhoud dat normaal voor rekening van de huurder komt of door veel corporaties via een serviceabonnement aangeboden wordt. Venlo-Blerick biedt de service al enkele jaren geheel gratis aan. Beleid dat ook na de fusie voortgezet wordt. Verder heeft de fusie voor de huurders weinig consequenties. Het huurbeleid blijft ongewijzigd en onderhoudsplannen van Woningstichting Arcen en Velden worden in de meerjarenbegroting van de fusiecorporatie opgenomen. De huurdersorganisatie van Venlo-Blerick en het college van B&W hebben zich reeds positief uitgesproken over de fusie. Het oordeel van de huurdersorganisatie van Arcen en Velden wordt binnenkort verwacht, waarna de externe goedkeuringsprocedure in het najaar kan worden afgerond. 

Dorps- en stadsvernieuwing: 175 miljoen euro

Per 1 januari heeft Woonwenz het eigendom en beheer over bijna 9.000 vastgoedobjecten in de gemeente Venlo. Door omvang en financiële kracht, kan de fusiecorporatie, nu en in de toekomst, jaarlijks circa 700 huishoudens in de gemeente Venlo aan een (andere) betaalbare woning helpen.

Goed onderhoud is voor de lange termijn gegarandeerd. Op het gebied van dorps- en stadsvernieuwing investeert de fusiecorporatie de komende jaren 175 miljoen euro in diverse reeds in uitvoering of ontwikkeling zijnde nieuwbouwplannen. De door Woningstichting Arcen en Velden voorgenomen nieuwbouwplannen Waag II en Wal zijn hierin inbegrepen. Nieuw meerjarenbeleid voor de periode 2011-2016 wordt volgend jaar ontwikkeld. Hierin zal veel aandacht zijn voor de afnemende groei van de woningbehoefte als gevolg van de bevolkingsafname in de gemeente. Voor de investeringen in nieuwe en bestaande woningen is dat essentieel. Woonwenz wil hier in 2011 met het College van B&W afspraken over maken. Het op een verantwoorde wijze beleidsmatig voorsorteren op de demografische en woningmarktontwikkelingen, wordt een van de grote uitdagingen van Woonwenz.

Personeel, Bestuur en Toezicht

Alle medewerkers van Woningstichting Arcen en Velden (8) en van Woningstichting Venlo-Blerick (93) krijgen een plek in de nieuwe organisatie. De besturen van beide corporaties nemen echter dit jaar afscheid. De drie bestuursleden van Woningstichting Arcen en Velden, Wiel Storken, Theo Vervoort en Peter Hendriks beëindigen hun werkzaamheden per 1 januari. De directeurbestuurder van Woningstichting Venlo-Blerick, Arnold van Hoof, heeft in maart dit jaar al aangegeven per 1 januari 2011 met pensioen te gaan. Zijn opvolger wordt de directeurbestuurder van Woonwenz.

Kijk op de website van Woonwenz voor meer informatie over de naam, het beleidsplan en zie hier ook het filmpje waarin de naam wordt gepresenteerd.

Deel deze pagina