Gebiedsontwikkeling in Blerick

Publicatiedatum: 15-07-2014

Woonwenz wil de komende jaren, in samenwerking met partners, fors investeren in het stadsdeel Blerick. Zowel op fysiek gebied (nieuwbouw, renovatie en sloop) als op sociaal vlak moet er in Blerick de komende jaren veel gebeuren. In magazine City-Life verscheen deze maand een artikel over de gebiedsontwikkeling in Blerick.

Woonwenz is in Blerick reeds op diverse plekken aan het werk of staat aan de vooravond van investeringsbeslissingen. Als gebiedsontwikkelende corporatie vinden wij het echter van groot belang om verder te kijken dan individuele projecten of sociale (leefbaarheids)initiatieven. Aan de hand van een analyse van het stadsdeel moet een goede mix van fysieke en sociale investeringen komen die elkaar versterken en bijdragen aan de kwaliteit van Blerick en haar wijken. Dit komt uiteindelijk de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het gehele stadsdeel ten goede. Woonwenz wil samen met Gemeente Venlo en Antares én natuurlijk diverse andere partijen, waaronder inwoners van Blerick, werken aan een stadsdeelontwikkelingsplan. Een goede samenwerking is cruciaal om knelpunten echt goed aan te kunnen pakken. Blerick is dan ook niet voor niets opgenomen als speerpuntwijk in het Strategisch Akkoord dat de Venlose corporaties met de gemeente sloten. 

Een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking is het Centrumplan Blerick. Blerick gebiedsontwikkelingNa jaren stilgelegen te hebben, hebben partijen hier overeenstemming bereikt door allemaal een beetje water bij de wijn te doen. Inmiddels zijn de eerste bouwprojecten binnen het Centrumplan van start gegaan (zie ook onder projecten: oude Staay locatie)

De komende tijd moeten de plannen voor Blerick steeds concreter worden.

Lees hier meer over de gebiedsontwikkeling in Blerick.

Deel deze pagina