Geen extra huurverhoging voor de meeste huurders

Publicatiedatum: 11-04-2017

De huur van ruim 95% van onze bewoners van sociale huurwoningen wordt dit jaar slechts verhoogd met het inflatiepercentage van 0,3%. Dat betekent dus geen extra huurverhoging voor de meeste huurders, anders dan een compensatie van het gestegen prijspeil.

Ook dit jaar heeft Woonwenz besloten om het huurverhogingsvoorstel van het kabinet niet door te voeren 

voor verreweg de meeste huurders. Voor zowel de lagere als de middeninkomens (95% van onze bewoners van sociale huurwoningen) wordt de huur slechts verhoogd met het inflatiepercentage* van 0,3%. We doen dit om de woonlasten van onze huurders zo laag mogelijk te houden. 

Huurverhoging 2017

Het kabinet heeft ook dit jaar weer gekozen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat betekent dat huurders met lage en middeninkomens minder huurverhoging kunnen krijgen dan huurders met een hoger 

inkomen. Hiermee wil het kabinet scheefwonen tegengaan en doorstroming bevorderen. Iemand woont scheef als hij met een hoog inkomen in een sociale huurwoning woont, terwijl deze eigenlijk bedoeld is voor mensen met een krappere beurs. Huurders met een laag- of middeninkomen van maximaal € 40.349,- die in een sociale huurwoning wonen, mogen van het kabinet 2,8% huurverhoging krijgen. Woonwenz gaat hier niet in mee en rekent voor deze groep alleen de inflatie door. De huur gaat in dit geval omhoog met maximaal 0,3%. Dit geldt voor 95% van onze bewoners van sociale huurwoningen. De andere 5% heeft een inkomen boven de € 40.349 en woont volgens het kabinet dus ‘scheef’. Voor deze groep geldt een inkomensafhankelijk huurverhoging van maximaal 4,3%. Sociale huurwoningen, waarvan we de prijs kunstmatig laag houden, zijn namelijk in de eerste plaats bedoeld 

voor mensen die geen andere huur- of koopwoning kunnen betalen. Vandaar dat wij voor deze groep het voorstel van het kabinet wel volgen en de huur dus verhogen met maximaal 4,3%. 

De regels vanuit de overheid gelden alleen voor sociale huurwoningen. Voor geliberaliseerde huurwoningen of andere objecten, zoals parkeerplaatsen, mogen verhuurders zelf een redelijk percentage hanteren. Woonwenz kiest ervoor om de huren van geliberaliseerde huurwoningen en andere objecten te verhogen met een percentage tussen de 0,3% en 2,8%. 

Laagste huren in de regio

De gematigde huurverhoging past binnen ons beleid om de woonlasten van huurders te beperken. Wij zetten ons hier al jaren voor in. Zo steken we tot en met 2021 circa 25 miljoen euro in het (nog) energiezuiniger maken onze woningen. We doen dat zonder huurverhoging door te voeren, wat vrij ongebruikelijk is. Hierdoor profiteren bewoners dus maximaal van de investeringen en de daarmee gepaard gaande daling van de energielasten. 

Een andere maatregel om de woonlasten te drukken is onze gratis service ‘klein huurdersonderhoud’. De meest voorkomende reparaties die eigenlijk door huurders zelf moeten worden uitgevoerd en betaald, nemen wij (zonder bijkomende kosten) voor onze rekening.

De huurprijs zelf houden we eveneens zo laag mogelijk. Zo vragen we fors minder huur voor onze woningen dan wat wettelijk is toegestaan en hanteren we, zoals beschreven, bij de jaarlijkse huurverhoging ook al jaren vele lagere percentages dan wat het kabinet voorstelt. We zijn er dan ook trots op gemiddeld de laagste huren in de regio te hebben. 

Meer weten over de huurverhoging 2017, de percentages die Woonwenz hanteert en hoe u bezwaar kunt maken? Klik dan hier.  

* Inflatie is de stijging van het algemeen prijspeil. Het betreft hier dus een compensatie voor de kostenstijging. Uitkeringen en lonen stijgen in Nederland meestal mee met de inflatie, waardoor de koopkracht dus gelijk blijft. Dit jaar is het inflatiepercentage 0,3%.

  

Deel deze pagina