Gemeente en woningcorporaties slaan handen ineen voor Blerick

Publicatiedatum: 18-07-2016

Vandaag ondertekenen gemeente Venlo en woningcorporaties Antares en Woonwenz een aanpakdocument – Stadsdeelontwikkelingsplan Blerick. Met dit document spreken de partijen de intentie uit om samen te werken aan een integrale, gezamenlijke aanpak voor een totaalvisie op het gebied van wonen en leven voor het stadsdeel Blerick. Daarbij zal de focus liggen op drie speerpuntwijken; Klingerberg, Blerick-Zuid (Molenbossen) en Blerick-Noord (Vastenavondkamp).

Nadrukkelijk wordt hierbij de verbinding gezocht tussen ruimtelijk fysieke ingrepen en sociaal-maatschappelijke aspecten. Zo wordt in Blerick-Zuid door Antares de Molenbossen grootschalig gerenoveerd en knapt Woonwenz in Vastenavondkamp het wooncomplex aan de Meidoornstraat op.   “Juist door de unieke samenwerking tussen Woonwenz, Antares en de gemeente Venlo kunnen we flinke stappen zetten. De wijken waar we aan de slag gaan verdienen het ook dat er volop aandacht is voor de leefbaarheid waardoor het ook in de toekomst wijken blijven waar het prettig is om te wonen. Dit is de essentie van het wijkgericht werken,” aldus Wethouder Henk Brauer (leefomgeving en wijkgericht werken).

De Driehoek
Meidoornstraat BlerickHet pilotproject De Driehoek ligt in de wijk Vastenavondkamp en is het eerste fysieke én sociaal-maatschappelijk project waarbij de partijen de handen ineen slaan om de woonomgeving in De Driehoek te optimaliseren tot een prettige en leefbare wijk. Vanaf dinsdag 19 juli wordt hier het ‘Achter-de-voordeur-project’ gestart. Dit heeft tot doel door middel van persoonlijke keukentafelgesprekken met bewoners van het gebied hun wensen en behoeften in beeld te brengen. Hierbij wordt de ervaring van het project De Ruit in Venlo-Oost in meegenomen, hier was net zoals in de Meidoornstraat jarenlang sprake van een leefbaarheidsproblematiek. Dit project in de Vastenavondkamp draagt de werktitel ‘De Driehoek’, afgeleid van het gebied waarbinnen de partijen gaan samenwerken (Henriëtte Roland Holstlaan / Groot Bollerweg, Alberickstraat en Eindhovenseweg).
De eerste voorbereidende activiteiten die mede als kennismaking zijn georganiseerd, de straatspeeldag en een opruimmiddag, werden door de bewoners als positief ervaren. De partijen vertrouwen erop, dat de fysieke en sociaal-maatschappelijke ingrepen bijdragen aan een verbeterde leefbaarheid in De Driehoek en aan een beter contact tussen de bewoners onderling.

Samen werken aan Blerick
Meidoornstraat BlerickDoel is als samenwerkingspartners de aanpak van het ‘Achter-de-voordeur-project’ onder andere uit te breiden in de wijk Klingerberg. Dergelijke plannen gaan nooit enkel en alleen over woningen, het vergt naast de financiële investering ook een grote inzet van bewoners en professionals. Dat is zo veel dat niet alles in één keer aangepakt kan worden, maar buurt voor buurt. Alleen zo kan het Stadsdeelontwikkelingsplan geleidelijk voor alle partijen slagen.

Centrumplan Blerick
In 2013 ondertekenden gemeente Venlo, woningcorporatie Antares en Woonwenz al een intentieovereenkomst om samen te werken in het Centrumplan voor Blerick. Antares bouwde aan de Witherenstraat 17 woningen en Woonwenz ging aan de slag op de Staay-locatie, die ontwikkeling wacht nu op een uitspraak van de Hoge Raad. Al deze ontwikkelingen maken Blerick nog aantrekkelijker om te wonen en te verblijven.

Deel deze pagina