Gevarieerd nieuwbouwplan voor Kerkhofweg

Publicatiedatum: 18-07-2012

Op de plek van het voormalig Enfa-terrein aan de Kerkhofweg in Venlo-Zuid moeten circa 45 grondgebonden woningen komen. Woonwenz wil op deze plek verschillende woningtypes voor diverse doelgroepen bouwen.

Naast eengezinswoningen, zijn er ook levensloopbestendige woningen voor senioren en starterswoningen gepland. De huurprijs van de woningen komen naar verwachting in het sociale huursegment te liggen. Het College van B&W heeft onlangs haar goedkeuring gegeven voor het verder uitwerken van de plannen.

Woonwenz rondt herstructurering Venlo-Zuid af. Het voorlopige bouwplan voor de Kerkhofweg is de langverwachte afronding van de herstructurering van dit deel van Venlo-Zuid. De afgelopen jaren investeerde Woonwenz fors in deze wijk. Zo bouwde de corporatie diverse sociale huurwoningen voor de oorspronkelijke bewoners van het Krekelveld en de Sloot en werd het innovatieve appartementengebouw Enfastaate gerealiseerd. Meest in het oog springende project was de transformatie van het voormalige slachthuis tot woongebouw Renaissance.Gevarieerd nieuwbouwplan voor Kerkhofweg

De locatie tegenover Renaissance, waaronder het terrein van de voormalige Enfa-fabriek, bleef echter lange tijd grotendeels leeg. Woonwenz kocht jaren geleden om leefbaarheidsredenen de verpauperde eengezinswoningen die nog aan de Kerkhofweg stonden, met de bedoeling deze te renoveren of te vervangen voor nieuwbouw. In 2004 verleende de gemeente al een exploitatieovereenkomst voor deze locatie, maar de plannen werden vertraagd door de ontwikkelingen rondom het spoorwegemplacement. Gemeente Venlo deed daarom in samenwerking met het bureau Oranjewoud een onderzoek naar de invloed van de het spoorwegemplacement in relatie tot de nieuwbouwplannen aan de Kerkhofweg. Onderzoek heeft uitgewezen dat het spoorwegemplacement geen belemmering vormt voor de woningbouwplannen.

Vorige maand startte Woonwenz dan ook met de sloop van de leegstaande panden aan de Kerkhofweg. Momenteel wordt het stedenbouwkundig plan voor deze locatie verder uitgewerkt. Met de gemeente zal projectmatig samengewerkt worden om tot een goede inrichting van het gebied te komen. Wanneer het voorbereidingstraject gunstig verloopt en het bestemmingsplan tijdig wordt aangepast, denkt Woonwenz in 2013 te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen.

Deel deze pagina