Gezamenlijke visie op wonen in Horst aan de Maas

Publicatiedatum: 18-12-2013

De gemeente Horst aan de Maas en de woningcorporaties Wonen Limburg en Woonwenz zien elkaar op het gebied van sociale huisvesting en maatschappelijke ontwikkeling als belangrijke partners. Op woensdag 18 december ondertekenden deze partijen gezamenlijke prestatieafspraken. Deze gezamenlijke visie betekent een stimulans voor Horst aan de Maas als woongemeente.

Gezamenlijke doelen
Gemeente en woningcorporaties streven dezelfde doelen na, onder andere met betrekking tot kwaliteit van de leefomgeving, aandacht voor duurzaamheid en niet bouwen voor leegstand. De doelen vormen de basis voor de prestatieafspraken.Gezamenlijke visie op wonen in Horst aan de Maas

Voortgang
De prestatieafspraken hebben een looptijd tot 2016. De afspraken worden continue gemonitord. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats en wordt een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Plannen in Horst aan de Maas
Momenteel bouwt Woonwenz 4 huurwoningen in Meerlo en 8 huurwoningen in Melderslo. De huurwoningen zijn geschikt voor diverse kleine huishoudens. Inschrijven voor een huurwoning in Meerlo is nog mogelijk. Daarentegen is het inschrijven voor een huurwoning in Visie op wonen in Horst aan de MaasMelderslo niet meer mogelijk, aangezien hier de toewijzingsprocedure is gestart. Klik hier meer informatie over de bouwprojecten in Horst aan de Maas.

Deel deze pagina