Goede resultaten De Ruit

Publicatiedatum: 22-04-2010

Het pilot-project Sociale Stijging De Ruit loopt inmiddels een goed jaar en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Verhalen van bewoners en onderzoeksgegevens wijzen in dezelfde richting: het project blijkt succesvol. Bewoners ontplooien initiatieven en voelen zich meer betrokken bij hun buurt. De Ruit is merkbaar meer in trek als woonbuurt en de overlast is sterk verminderd.

"De resultaten in Venlo-Oost zijn veelbelovend," vindt wethouder Ramon Testroote. "Wat mij betreft is deze pilot voor uitbreiding vatbaar. Soortgelijke projecten in andere gemeentes faalden of werden sterk afgeslankt. De voorlopige resultaten hier in Venlo-Oost, zijn echter veelbelovend. Ik beschouw de korte lijnen en de samenwerking tussen alle partijen als belangrijkste verklaring voor het succes."

Arnold van Hoof, directeurbestuurder van Venlo-Blerick voegt daaraan toe: “We gaan hier een stuk verder dan alleen een buurtbarbecue of plantenactie. De zichtbare aanwezigheid van onze buurtcoördinator zorgt voor actieve participatie. In De Ruit laten wij buurtbewoners zelfs meebeslissen aan wie wij vrijgekomen huurwoningen verhuren. De leefbaarheid neemt toe en dat merken we nu ook aan de harde cijfers. We zien minder mutaties en huurachterstand en een afname van problemen tussen huurders.”

Goede resultaten De RuitDe Ruit is een buurt in Venlo Oost, begrensd door de Leutherweg, Groenveldsingel, Kaldenkerkerweg en Kapelaan Nausstraat. Begin 2009 zijn de gemeente Venlo en Woningstichting Venlo-Blerick gestart met het project Sociale Stijging. Doel is om bewoners te laten klimmen op de ‘sociale ladder’ door hen persoonlijk te helpen op terreinen als inkomen, opleiding, integratie en opvoeding.

Naast deze persoonlijke aandacht wordt er ook geïnvesteerd in de buurt als collectief. Zodoende kunnen sociale problemen en overlast verminderen; de leefbaarheid van de buurt neemt toe als bewoners meer bij elkaar betrokken zijn. Bovendien zijn bewoners eerder geneigd zich in te zetten voor hun buurt als zij op persoonlijk vlak hun zaken op orde hebben. In het project wordt samengewerkt met diverse instanties, zoals stichting Wel.kom, de politie, Gilde Opleidingen, de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, de GGD en de geestelijke gezondheidszorg.

Goede resultaten De RuitTussenbalans

Het project loopt tot eind 2011. Na ruim een jaar is nu een tussenbalans opgemaakt. Vanaf 2009 hebben twee medewerkers huiskamergesprekken gevoerd. Zij signaleren vragen en problemen met taalvaardigheid, integratie, veiligheid, opvoeding, vrije tijd, onderwijs, inkomen, gezondheid, welzijn, wonen, gezin en werk.

In 2009 zijn 94 huishoudens bezocht; bij 63 huishoudens hebben daadwerkelijk huiskamergesprekken plaatsgevonden met in totaal 148 bewoners (inclusief kinderen). Er bleken 205 (hulp)vragen of problemen te bestaan. Deze zijn waar mogelijk direct beantwoord. Daarnaast kregen mensen via vervolggesprekken advies welke weg zij moeten bewandelen in het woud van maatschappelijke instellingen, regelgeving en subsidiemogelijkheden.

Goede resultaten De RuitDe wijk blijkt meer in trek dan voorheen: vorig jaar liep het vertrek uit de buurt terug met 24%, terwijl het aantal reacties op geadverteerde huurwoningen steeg met meer dan 70%. De overlastmeldingen bij de politie over Venlo-Oost zijn teruggelopen met 70% en ook het aantal aanvragen voor buurtbemiddeling daalde met maar liefst 83%.

Hoewel het slechts een tussenevaluatie is, zijn de eerste resultaten opvallend goed. De afgelopen jaren zijn in Nederland vele soortgelijke projecten opgestart. Uit evaluaties van diverse instituten, zoals KEI en Nicis, blijkt dat veel van dergelijke projecten niet slagen of slechts enkele terreinen, zoals werk en opleiding, bestreken. De Ruit is daarmee uniek in zowel de omvang, de breedte als het (voorlopige) resultaat.

Deel deze pagina