Herbestemming Nedinsco zo goed als zeker

Publicatiedatum: 18-05-2011

Na jaren van onderzoek en rekenwerk is de herbestemming van het Nedinsco-complex nu zo goed als zeker. De gemeente Venlo en Woonwenz hebben een akkoord gesloten over het behoud van het gehele complex. Woonwenz wil nog deze zomer starten met de restauratie en herbestemming.

Niet alleen het rijksmonumentale deel van het complex wordt gespaard. Woonwenz heeft onlangs besloten ook de delen Bau I en Bau II van de gemeente over te nemen, te restaureren en een nieuwe functie te geven. De toekomst van deze later aangebouwde delen was tot voor kort nog onduidelijk. Woonwenz verwacht eind dit jaar de cascorestauratie van Nedinsco te kunnen afronden. Eind 2012 moet het hele gebouw inclusief de openbare ruimte klaar zijn.

Frank van Engelen, directeurbestuurder Woonwenz: “Nu biedt het nog een trieste aanblik, maar Nedinsco gaat straks een prominente plek innemen in het gebied Maaswaard. Onze restauratieplannen zijn inmiddels met lof ontvangen door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ook het ministerie heeft haar goedkeuring gegeven. De laatste stap die we nu nog moeten nemen is de aanbesteding. Wij verwachten eind juni officieel de vlag uit te kunnen hangen.”
Ook wethouder Twan Beurskens (Stedelijke Ontwikkeling) is blij dat er nu eindelijk gestart kan worden met de restauratie: “Nedinsco is een van de meest besproken gebouwen in onze stad. Ik ben erg blij dat er nu een einde komt aan de onzekerheid en dat we dit industriële monument aan de Maas definitief behouden voor Venlo.”

Nieuwe functies
Gemeente en Woonwenz hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de functionele invulling van Nedinsco. Omdat nu ook de niet-monumentale delen behouden blijven, heeft Woonwenz besloten 27 starterswoningen in het sociale huursegment te realiseren in plaats van de beoogde 20. De gemeente Venlo huurt de volledige begane grond van het gebouw voor de huisvesting van een deel van de gemeentelijke organisatie.

Inmiddels is ook de tweede officiële huurder van Nedinsco bekend. Binnenkort tekent Omroep Venlo met Woonwenz het huurcontract voor circa 700 m2. De omroep huurt van Woonwenz de monumentale machinehal op het Nedinscoplein en een deel van de derde verdieping in het rijksmonument. Hein Oostdam, directeur van Omroep Venlo: “Wij zijn op dit moment gehuisvest in een verouderd gebouw. Onze professionele en programmatische organisatie wordt niet gedragen door een goede en moderne huisvesting. De ambitie om ons ook daarin te verbeteren hebben wij enige tijd geleden uitgesproken naar gemeente, enkele grote woningcorporaties en makelaars. Het heeft geleid tot een match met Woonwenz en gemeente Venlo om een gedeelte van het Nedinsco-complex te betrekken.”

Mediahuis
In totaal blijft er nog ongeveer 900 m2 over in Nedinsco, waarvan 140 m2 in de bovenste verdiepingen van de Nedinsco-toren. Woonwenz voert daarover momenteel gesprekken met L1 en de Mediagroep Limburg (MGL). Beide partijen hebben inmiddels serieuze interesse getoond. Woonwenz hoopt voor de zomer overeenstemming te hebben met beide partijen.

Gemeente en Woonwenz zien in Nedinsco de ideale locatie voor een mediahuis, waarbij samenwerking plaats kan vinden tussen de twee omroepen en Dagblad de Limburger. Wethouder Twan Beurskens: ”Lokale en regionale media onderzoeken al langer de mogelijkheden om meer samen te werken. Nedinsco biedt fysiek de mogelijkheid om deze samenwerking verder vorm te geven. De combinatie met een professionele presentatieruimte biedt de mogelijkheid aan bedrijven en instellingen in de regio om bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen te presenteren aan de pers.”

Investering
De totale investering voor de restauratie van het complex wordt nu geschat op 18 miljoen euro, maar is pas definitief na de aanbesteding. Frank van Engelen: “De restauratie en herbestemming van Nedinsco levert een enorme winst op voor de stad, voor het gebied Maaswaard en natuurlijk voor onze nieuwe huurders van het naastgelegen Crescendo. Wij willen dan ook op de exploitatie van het hele gebouw, dus inclusief de niet-monumentale delen, een onrendabele investering van maximaal
€ 7,75 miljoen voor onze rekening nemen”. Afhankelijk van onder andere de aanbesteding, maar ook van de verhuuropbrengsten, wordt duidelijk of de onrendabele investering binnen de grens blijft.

Naast de investering in het complex zelf, wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. De gemeente realiseert onder andere een ruim plein vóór Nedinsco en de benodigde parkeervoorzieningen. Vooralsnog zijn deze voorzien op het maaiveld. Om het groene karakter van Maaswaard te behouden wordt het parkeren in de toekomst verplaatst naar de ondergrondse parkeergarage van het stadskantoor. Het college van B&W legt haar besluit in juni voor aan de gemeenteraad.

Deel deze pagina