Het Vastenavondkamp leeft!

Publicatiedatum: 29-06-2010

Instanties en buurtbewoners organiseren Multiculti dag.

Op zaterdag 3 juli organiseren Stichting Wel.kom, de woningstichtingen Antares en
Venlo-Blerick, het Wijkoverleg Blerick, het Muspelheim en de bewonerscomités
‘Ons Vastenavondkamp’ en ‘Diependijkstraat’, een groot multicultureel buurtfeest voor alle bewoners van het Vastenavondkamp. Het feest vindt plaats in en rondom het Muspelheim en heeft als thema “Wie kent Wie”. 

Ontmoeten centraal
Het Vastenavondkamp in Blerick is een echte volkswijk met een grote diversiteit aan bewoners en culturen. De laatste jaren is het contact tussen bewoners onderling, minder sterk geworden. Daarbij komt dat het imago van de wijk, mede door enkele incidenten, verslechterd is. “Grotendeels onterecht”, zo vinden vele buurtbewoners én instanties die werkzaam zijn in de wijk. Vastenavondkamp heeft volgens hen veel potentie, zeker als bewoners met elkaar in contact komen en samen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.

Het contact tussen buurtbewoners was ook één van de verbeterpunten die aan het licht kwamen tijdens een door bewoners georganiseerde informatieavond in het najaar van 2009. Antares en Woningstichting Venlo-Blerick, die beide veel woningbezit in de wijk hebben, waren die avond aanwezig. De gangmaker van Antares en de buurtcoördinator van Venlo-Blerick namen vervolgens het initiatief om samen met Stichting Wel.Kom, het Wijkoverleg Blerick en wijkcentrum het Muspelheim aan tafel te gaan om te bekijken hoe de instanties in de wijk een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid. Omdat de inbreng van de wijkbewoners essentieel is, sloten ook twee reeds actieve bewonerscomités (Diependijkstraat en Ons Vastenavondkamp) aan bij het overleg.

Uit het overleg bleek dat de veelheid aan culturen in de wijk geen afstand zou moeten scheppen tussen bewoners, maar juist als een verrijking gezien moet worden. Om die reden hebben de partners een eerste activiteit bedacht om bewoners met elkaar in contact te brengen en kennis te laten maken met de gebruiken en de keuken van andere culturen. Het idee voor de Multiculti-dag met als thema “Wie kent Wie” was geboren.

Buurtfeest
Het Multiculti Buurtfeest vindt zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur plaats in en rondom het Muspelheim (Vastenavondkampstraat 73). Alle wijkbewoners zijn van harte welkom. Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Zo is er live muziek te horen, zijn er buitenlandse én oud-Hollandse spelen en wordt gezorgd voor hapjes uit verschillende landen. Ook voor de kinderen is er veel te doen. Denk daarbij aan de Schatkist, een luchtkussen en koemelken. De toegang is voor wijkbewoners gratis.

De Multiculti dag is de eerste gezamenlijke activiteit in het Vastenavondkamp. De bedoeling is dat de partijen de komende tijd gaan bespreken wat er nog meer gedaan kan worden ten behoeve van de leefbaarheid in de wijk. Uiteraard is de input van wijkbewoners daarbij van harte welkom. De partners hopen dan ook dat na zaterdag meer bewoners zich melden met ideeën en initiatieven en daar samen met instanties ook zelf de schouders onder willen zetten.

Deel deze pagina