Instorting woning Bergstraat Q4: Stand van zaken

Publicatiedatum: 01-02-2018

 

Op woensdag 24 januari om 16.00 uur stort in de Bergstraat in Q4 (Venlo-Centrum) een particuliere woning in. Gelukkig kon de tachtigjarige bewoonster net op tijd uit haar woning komen, maar de ravage en het persoonlijk leed zijn enorm.  Direct naast de ingestorte woning was aannemer P.H. van der Velden, in opdracht van Woonwenz, begonnen met de grondwerkzaamheden voor de bouw van 4 nieuwe huurwoningen. (Meer over dit project leest u hier). Onderzocht wordt of de werkzaamheden de instorting hebben veroorzaakt.

Stand van zaken
Momenteel brengen aannemer van der Velden en haar verzekering Nationale Nederlanden de situatie in kaart. Woonwenz is weliswaar opdrachtgever voor de nieuwbouw, maar gedurende de bouw is de aannemer eigenaar van en verantwoordelijk voor de bouwlocatie. Uiteraard zijn we wel nauw betrokken en voeren we constructief overleg met de aannemer over de stappen die zij momenteel nemen. Van der Velden pakt de zaak voortvarend op. Haar verzekeraar heeft het gerenommeerde onderzoeksbureau Hageman (bekend van het onderzoek naar de instorting van de parkeergarage van Airport Eindhoven), in de arm genomen. Nu de locatie door Bouw en Woningtoezicht is vrijgegeven heeft Hageman de locatie kunnen inspecteren.  Op korte termijn hoort Van der Velden welke vervolgstappen er genomen worden en komt er een eerste inspectieverslag met bevindingen. Op basis van het onderzoek van Nationale Nederlanden en Hageman zal de vermoedelijke oorzaak, de aansprakelijkheid en de grootte van de schade worden bepaald.

Herhuisvesting bewoners nummer 17 en nummer 19
Hoewel Woonwenz wat verder afstaat van het onderzoek van de verzekeraar en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid, zijn wij als verhuurder natuurlijk wel in een goede positie om de gedupeerden te helpen met vervangende huisvesting. We zijn momenteel in gesprek met de dochter van mevrouw Doudouh (de bewoner van het ingestorte pand nummer 17) en familie Rombouts (de bewoners van het naastgelegen nummer 19). Ook nummer 19 heeft schade opgelopen na de instorting. Het pand is in overleg met de verzekeraar al door van der Velden opgelapt, zodat het weer bewoonbaar is, maar er zullen op termijn nog verdere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden om alle schade te herstellen. Familie Rombouts woont op dit moment wel in de eigen woning.

Mevrouw Doudouh verblijft momenteel bij familie, maar met haar en haar dochter zijn we momenteel op zoek naar vervangende woonruimte dichtbij haar familie. Uiteraard tegen dezelfde woonlasten als die ze al had. Dat houdt in dat zij tegen gereduceerd tarief van Woonwenz kan huren.

Mogelijk aankoop kavels voor nieuwbouw
Uitgangspunt in de gesprekken met de bewoners van Bergstraat 17 en 19 is dat de bewoners zo snel mogelijk geholpen worden en financieel niet verder gedupeerd worden.  Het aansprakelijkheidsonderzoek en de verdere afhandeling door verzekeringen kan lang duren. Hier willen we niet op wachten. We hebben mevrouw Doudouh verschillende mogelijkheden geboden.  Natuurlijk kan zij de vervangende woonruimte die momenteel gezocht wordt, permanent gaan bewonen, maar Woonwenz heeft ook aangeboden om haar kavel aan de Bergstraat van haar te kopen. Hier willen we een nieuwe huurwoning bouwen, waarin mevrouw Doudouh (als ze dat wil) kan gaan wonen. Uiteraard tegen dezelfde woonlasten als die ze voorheen in haar oude woning had. Ook met meneer en mevrouw Rombouts worden vergelijkbare gesprekken gevoerd waarin verschillende mogelijkheden genoemd zijn, waaronder de aankoop van hun woning. 

Beide families denken in alle rust na over het aanbod van Woonwenz. Indien zij een besluit genomen hebben wil Woonwenz op korte termijn starten met de bouw van de woningen. De 4 eerder geplande nieuwbouwwoningen worden sowieso gebouwd, maar dit kunnen er dus ook 5 of zelfs 6 worden, afhankelijk van het besluit van de families. Deze woningen zullen in dezelfde stijl worden gebouwd als het nieuwbouwplan dat er al ligt. Uitgangspunten voor Woonwenz en de gemeente is dat de situatie zo snel en optimaal mogelijk wordt opgelost, dat de gedupeerden adequaat worden geholpen en de Bergstraat er op korte termijn weer keurig bij ligt.

 

 

Deel deze pagina