Intentieovereenkomst met Gezondheidscentrum America

Publicatiedatum: 16-04-2013

Afgelopen woensdag 10 april heeft het bestuur van Gezondheidscentrum America met Woonwenz een intentieovereenkomst getekend voor een gezondheidscentrum in de kern van America. De plannen zijn nog prematuur en samen wordt onderzocht of er de mogelijkheid bestaat een nieuw gezondheidscentrum van maximaal 830 m2 op de locatie bij Basisschool De Wouter in America te realiseren.

Het gezondheidscentrum America zal alleen participanten huisvesten, die eerstelijnszorg en maatschappelijke diensten verlenen. De Zorggroep, Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America, Fysiotheraptiepraktijk Westsingel en Podotherapie Thijssen zijn bereid zich in het gezondheidscentrum te huisvesten. Het bestuur van het gezondheidscentrum America voert nog gesprekken met andere participanten.

Wij vinden het van belang dat het gezondheidscentrum uiteindelijk kan bijdragen aan een goede woonomgeving en leefbaarheid voor de dorpskern van America. Wanneer de onderzoeken, gesprekken en procedures positief verlopen kunnen de kaders voor het ontwerp worden uitgezet. Bij een goed verloop kan in 2014 gestart worden met de bouw, de oplevering zal dan eind 2014, begin 2015 zijn.

Deel deze pagina