Jaarverslag 2009 Woningstichting Venlo-Blerick vastgesteld

Publicatiedatum: 01-06-2010

Voor Woningstichting Venlo-Blerick was 2009 een goed jaar. De doelstellingen van volkshuisvesting en stadsvernieuwing zijn naar verwachting gerealiseerd.

Woningstichting Venlo-Blerick heeft in Venlo ruim 8.000 vastgoedobjecten, waarvan ruim 7.100 woningen. Wij konden 553 huishoudens aan een andere woning helpen. Ook zijn velen nieuwbouwprojecten in 2009 gestart. De verkoop van woningen was zoals begroot beneden het aantal verkochte woningen van voorgaande jaren, maar met het verkochte aantal van 57 woningen kunnen we niettemin heel tevreden zijn.

De financieel economische crisis, maar ook de afnemende groei van de woningbehoefte in de stad, geeft aanleiding tot een nieuw strategisch voorraadbeheer voor de toekomst. In 2009 is dit beleid voorbereid. Een belangrijk te memoreren feit in 2009 is de gesloten intentieovereenkomst tot fusie van de Woningstichting Arcen en Velden en Woningstichting Venlo-Blerick.

Deel deze pagina