Jaarverslag 2014 vastgesteld

Publicatiedatum: 25-06-2015

Afgelopen jaar kregen we veel landelijke belangstelling vanuit het kabinet. Minister Blok is in Venlo-Noord op bezoek geweest en heeft ervaren dat het mee organiseren van leefbaarheid in wijken voor Woonwenz van grote toegevoegde waarde is. Ook de voorzitter van de parlementaire enquête commissie was vol lof over onze initiatieven. Echter uiteindelijk doen wij het niet voor deze personen, maar voor onze huurders.

Maar 2014 stond ook in het teken van:

  • de Aedes-benchmark over 2012-2013, waaraan 83% van alle corporaties deelnamen. Hierin scoorden we een AB-positie. De A score behaalden we op de bouwsteen Kwaliteit en de B-score op de bouwsteen Bedrijfsvoering. Onze huurders gaven ons gemiddeld een 7,8 voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Hierdoor kwamen we in de top 15 terecht.
  • ons blijven inzetten om de servicekosten en bewustwording van energieverbruik bij onze huurders te reduceren. Ook blijft het verduurzamen van onze woningvoorraad een belangrijk aandachtspunt. De komende jaren zullen we hiervoor 25 miljoen investeren om een gemiddeld energielabel B te verwezenlijken.
  • mooie nieuwbouwprojecten in Venlo-Noord fase 2 en in de dorpen Meerlo en Melderslo.
  • de start van het renovatieproject De Ruit in Venlo-Oost. Gemiddeld is energielabel B hierbij een uitgangspunt.

 
In 2014 hebben wij ons onverminderd ingezet om onze bedrijfslasten te beperken zonder onze kwaliteit in dienstverlening te verliezen. Dit blijft een continu aandachtspunt ook voor de komende jaren. Verder werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van ons woningbezit en het matigen van de woonlasten voor onze huurder. Het uitgangspunt is dan ook dat onze doelgroep te allen tijde betaalbaar moet kunnen wonen in een kwalitatief goede woning en woonomgeving.

Betaalbare kwaliteit, betrokkenheid in de wijk, maatschappelijke legitimatie en een financieel gezonde en duurzame organisatie blijven voor de komende jaren onze kostbaarheden. Deze kostbaarheden verankeren we in ons ondernemingsplan 2016-2019.

 

Klik hier om naar de pagina te gaan voor het downloaden van ons jaarverslag 2014.

Deel deze pagina